Kabinet komt helaas niet met verbetervoorstellen beschut werk


Het kabinet voelt geen urgentie om beschut werk te verbeteren. Dat concludeert Cedris na het lezen van de kabinetsreactie op de evaluatie beschut werk. ‘Concrete maatregelen om de situatie voor de meest kwetsbare werknemers op achterstand te verbeteren, mis ik in de reactie van de staatssecretaris. Vorig jaar heeft Cedris hiervoor samen met Divosa concrete voorstellen gedaan. Gemeenten hebben nu te weinig budget en regelruimte om prioriteit te kunnen geven aan het invullen van beschutte werkplekken. Dat zal moeten veranderen om gemeenten een extra zet te geven om hier nu echt werk van te maken’, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris.

Voor de korte termijn bepleit Cedris de volgende maatregelen: 

1: Stel een praktijkroute in

Een praktijkroute maakt de talenten en de mogelijkheden van mensen zichtbaar in de werkpraktijk. Daarmee wordt ook meer de nadruk gelegd op ontwikkeling en mogelijke doorstroom. Het huidige systeem, met een theoretische indicatiestelling gaat te veel uit van wat mensen niet kunnen. Ook gemeenten willen deze praktijkroute zodat de plaatsing van mensen veel beter kan aansluiten op hun mogelijkheden.

2. Behoud de bonus beschut werk in 2020

De financiering van beschut werk is voor gemeenten een probleem. De staatssecretaris gaat hier een onderzoek naar opstarten. Maar in de tussentijd gebeurt er niets, sterker nog, de beschikbare middelen nemen zelfs af omdat vanaf 2020 de bonus van €3000,- vervalt die gemeenten voor elke gerealiseerde beschut werkplek ontvangen. Dat is onwenselijk en zal op korte termijn niet bijdragen aan de noodzakelijke groei van beschutte werkplekken. Job Cohen: ‘Nu stoppen met deze bonus terwijl er nog nader onderzoek komt naar de financiering van beschut werk is wat ons betreft  te voorbarig’. Cedris vindt dat de bonus in ieder geval in 2020 gecontinueerd zou moeten worden, met name omdat dit binnen de bestaande middelen bijna volledig te realiseren is.’

3. Financiering op basis van realisatie

Het evaluatierapport toont aan dat slechts 13% van de gemeenten de vastgestelde aantallen haalt. Alle  gemeenten krijgen momenteel geld op basis van de door het Rijk vastgestelde aantallen. Dit ongeacht of de gemeente deze beschutte werkplekken wel of niet invult. Als een gemeente extra plekken invult dan ontvangt deze gemeente voor deze plekken geen financiering. Daarentegen worden gemeenten die minder plekken invullen niet gekort op dit budget.

Cedris pleit ervoor om het budget dat een individuele gemeente krijgt te baseren op het aantal daadwerkelijk ingevulde werkplekken beschut werk. Het grote voordeel hiervan is dat het geld alleen gaat naar gemeenten die daadwerkelijk beschutte werkplekken hebben gerealiseerd. Dat geeft een impuls aan de regeling.

BizPress.nl