Illegale mensenhandel misdaad nr. 3

Beter bestaan in het westen
In Europa verdienen criminelen een fortuin aan het misleiden van mensen in met name Oost Europese landen, die een beter bestaan zoeken in het Westen. De 250.000 nieuwe slachtoffers leveren ongeveer 2,5 miljard euro per jaar op. In tien procent van deze gevallen gaat om kinderen. Rusland is een grote leverancier van slachtoffers van hedendaagse slavernij: jaarlijks belanden 50.000 Russen in illegale westerse arbeidspraktijken, dikwijls in de seksindustrie. Het aantal nieuwe slachtoffers uit Hongarije wordt geschat op 30.000 per jaar, terwijl Polen zo’n 15.000 slachtoffers voortbrengt. 

Loverboys
Ook in Nederland worden jonge mensen het slachtoffer van mensenhandel, met name door het opereren van loverboys. In 2006 werden 255 slachtoffers van Nederlandse afkomst opgespoord. Loverboys komen in Nederland relatief veel voor en zetten internationaal de trend in de mensensmokkel. “We hebben zaken met loverboys door het hele land, vooral in de provincie en kleinere gemeenten, aldus Herman Bolhaar, Amsterdamse hoofdofficier van justitie en leider van de Taskforce Aanpak Mensenhandel.” Om mensenhandel in Nederland te bestrijden, werden in 2009 onder meer 11 regionale coördinatoren benoemd voor het onderzoeken van gecompliceerde zaken.

Slechte herkenbaarheid 
Hoewel het internationaal recht dwangarbeid beschouwt als een zware misdaad, kwamen in Europa het afgelopen jaar slechts 149 veroordelingen wegens dwangarbeid voor. “Dat komt deels doordat dwangarbeid moeilijk te herkennen is.” zegt Sanne Kroon, directeur communicatie van de organisatie Bonded Labour in The Netherlands (BLiN), welke slachtoffers van mensenhandel helpt om hun leven weer op te bouwen. Kroon: “Het kan gaan om een vrouw die altijd lange dagen draait in de buurtwinkel, of om aspergestekers die voor 1 euro per uur lange dagen maken op het land.” Clubeigenaren, boeren, fabrieksdirecteuren, winkeliers, aannemers, evenementenbureaus en horecabazen huren mensen in tegen tarieven die ver onder het minimumloon liggen. Moeilijke identificatie van buitenlandse slachtoffers is een tweede oorzaak van de weinige opsporingen. De handelaren pakken paspoorten van hun slachtoffers af en dreigen hen als illegaal aan te geven of hun familie in het thuisland  kwaad te doen. Tenslotte werken verschillen in wetgeving tussen diverse landen herkenbaarheid ook tegen. In landen als Nederland, waar prostitutie legaal is, is het moeilijk om onderscheid te maken tussen degenen die vrijwillig werken en of als moderne slaaf worden ge-exploiteerd. 

Noot voor de redactie:

BizPress.nl