Hulporganisaties: zet vaart achter hulp aan vluchtelingen Griekenland

Europa moet vaart zetten achter het hervestigen van vluchtelingen vanuit Griekenland, stoppen met het opsluiten van kinderen in detentiekampen en zorgen voor een humane opvang van de migranten die op de Griekse eilanden hun asielprocedure afwachten.
Dat stellen 12 hulporganisaties die actief zijn in Griekenland in een beleidbrief, nu vandaag in Brussel de Europese regeringsleiders bijeenkomen voor de Europese Raad.

Met de brief ‘More than Six Months Stranded – What Now?’ tonen de hulporganisaties de donkere kant van het EU-migratiebeleid. Momenteel verblijven 13.000 mensen op de Griekse eilanden en 47.000 op het Griekse vasteland onder erbarmelijke omstandigheden. De hulporganisaties maken zich daar grote zorgen over en roepen op om internationale verdragen na te komen en prioriteit te geven aan de mensen en kinderen die in Griekenland vast zitten. Griekenland doet wat het kan, maar op dit moment verzaakt de EU haar taak om mensen op haar grondgebied bescherming en veiligheid te bieden. Op de eilanden worden meer dan 13.000 mensen opgevangen in faciliteiten die berekend zijn op minder dan 7.500 personen.

Op het vasteland is in opvangplekken een tekort aan water en veilige sanitaire voorzieningen. Vrouwen en meisjes worden slachtoffer van seksueel geweld. Alleenstaande kinderen worden, door het grote tekort aan veilige opvangplekken, soms in detentie geplaatst. Het overgrote deel van de kinderen kan niet naar school, waardoor ze soms al jaren geen onderwijs krijgen. De asielprocedure is onduidelijk en traag, er zijn te weinig vertalers, advocaten en rechters, de informatievoorziening is gebrekkig en de procedures veranderen voortdurend.

Mensen zitten in een uitzichtloze situatie omdat ze geen kant op kunnen, ze geen duidelijkheid hebben over de toekomst, er een tekort is aan basisvoorzieningen en veel onjuiste informatie circuleert. Dat drijft mensen ertoe een andere uitweg te zoeken; die wordt vaak geboden door smokkelaars, met alle risico’s die daarbij horen.

Het aanpakken van de migratiestromen en het aanscherpen van de grenscontrole staat hoog op de agenda van de Europese Raad. De twaalf organisaties roepen echter op om de situatie van vluchtelingen en migranten in Griekenland en de bescherming van hun rechten te prioriteren boven de bescherming van de Europese buitengrenzen. Nu moet er alles aan worden gedaan om hun situatie te verbeteren door:

– Het nakomen van eerder gemaakte afspraken om Griekenland te steunen bij de asielprocedures door het uitzenden van juristen, tolken en asielmedewerkers.
– Het beëindigen van de detentie van alle kinderen.
– Het nakomen van afspraken over het hervestigen van asielzoekers uit Griekenland en plaats bieden aan de mensen die internationale bescherming nodig hebben.
– Het samen met Griekenland, VN-organisaties en hulporganisaties zorgen voor humane opvang, die gericht is op integratie en die mensen de kans geeft aan hun toekomst te bouwen via werk en onderwijs.
– Het verbeteren van asielprocedures en zorgen dat iedereen toegang heeft tot correcte, actuele en betrouwbare informatie.

Care Nederland
Oxfam Novib
Save the Children
Stichting Vluchteling

De twaalf hulporganisaties die de brief hebben ondertekend zijn:
Save the Children, Stichting Vluchteling/IRC, CARE, OXFAM, ActionAid, Norwegian Refugee Council, Danish Refugee Council, Solidarity Now, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Jesuit Refugee Service, Translators without Borders en Greek Forum of Refugees.

BizPress.nl