Hulp vrijwilliger heeft grote impact op leven van deelnemer


De manier waarop vrijwilligers van Vereniging Humanitas hulp bieden, blijkt een groot effect te hebben op het leven van mensen. Van de deelnemers geeft 87% aan een positief effect te ondervinden op één of meerdere leefgebieden, zo is te lezen in het Humanitas Jaarverslag 2017.

Uit een landelijk onderzoek dat Humanitas in 2017 uitvoerde, kwam dat 57% van de ondervraagden dankzij de ondersteuning van een vrijwilliger meer dingen zelf kan oplossen. Zo’n 33%  geeft aan meer zelfvertrouwen te hebben. De vraag of ze Humanitas aan vrienden of familie zouden aanraden, belonen de deelnemers met een 8 op een schaal tot 10.

Het hoge cijfer is opmerkelijk omdat het aantal mensen dat voor hulp aanklopt bij Humanitas blijft stijgen (van 65.000 in 2016 naar 70.000 in 2017) en de problemen waarmee mensen te kampen hebben steeds complexer worden. Om al die mensen optimaal te kunnen helpen, heeft Humanitas in 2017 onder meer nieuwe vrijwilligerstrainingen ontwikkeld.

Ook zijn er gratis online trainingen beschikbaar gesteld voor alle vrijwilligers, ook van buiten Humanitas. Die trainingen bleken aan een behoefte te voldoen: ze zijn door duizenden mensen gevolgd.

Dat vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij, wordt ook tot uitdrukking gebracht in de economische waarde van het vrijwilligerswerk van Humanitas. Die groeide in 2017 met 4% tot bijna 80 miljoen euro.

Meer informatie over deze onderwerpen is te vinden in het Humanitas Jaarverslag 2017:

https://humanitas.docufiller.nl/docupage/view/ZHBhZzoxMzEz/36004070bde30081449d414f319322ce#page/1

Over Humanitas 

De Vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie.  Jaarlijks helpen onze 25.000 vrijwilligers 70.000 mensen om hun leven een positieve draai te geven. Onze hulp bestaat uit meer dan 700 activiteiten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. Onze activiteiten zijn ondergebracht in de thema’s eenzaamheid, verlies, opvoeden, opgroeien, detentie en  thuisadministratie. 

BizPress.nl