Huldigingsceremonie Prins Claus Prijzen 2019 in het Koninklijk Paleis


Op 4 december a.s. vindt de uitreiking van de Prins Claus Prijzen plaats in het Koninklijk Paleis Amsterdam in aanwezigheid van Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prinses Laurentien en Prinses Mabel, regeringsvertegenwoordigers, en Nederlandse en internationale gasten. ZKH Prins Constantijn, Erevoorzitter van het bestuur van het Prins Claus Fonds, reikt de Prins Claus Prijzen uit en Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag houdt een toespraak als onderdeel van het programma van de ceremonie.

De Prins Claus Prijzen worden toegekend voor uitzonderlijke verdiensten op het gebied van cultuur en ontwikkeling. De Laureaten van 2019 zijn:

Hoofdlaureaat Prins Claus Prijs

Kamala Ibrahim Ishag (beeldend kunstenaar, Soedan)

Prins Claus Laureaten

Ambulante (documentaire filmorganisatie, Mexico)

Mariam Kamara (architect, Niger)

Bill Kouélany (beeldend kunstenaar, schrijver, Congo-Brazzaville)

Djamila Ribeiro (filosoof, Brazilië)

Anocha Suwichakornpong (filmmaker, Thailand)

Next Generation Prins Claus Laureaat

Mónica Ojeda Franco (schrijver, Ecuador)

Over de Prins Claus Prijzen
Sinds 1997 worden jaarlijks de Prins Claus Prijzen uitgereikt aan personen, groepen en organisaties die door hun werk op cultureel en sociaal gebied een positieve bijdrage leveren, en die voornamelijk gevestigd zijn in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben. Dit jaar zijn alle Laureaten vrouwen of door vrouwen geleide organisaties. Bij de voordracht van de kandidaten was er geen nadruk gelegd op gender, maar de ontvangen nominaties en aanbevelingen van de Prins Claus Prijzen Commissie zijn een afspiegeling van het groeiend aantal vrouwen dat in hun vakgebied grote vooruitgang boekt. Aanwezigheid bij de uitreiking op 4 december is uitsluitend op uitnodiging. Meer informatie over de Laureaten van 2019: https://princeclausfund.org/awards-laureates

Evenementen in het kader van de Prins Claus Prijzen
Een solotentoonstelling van hoofdlaureaat Kamala Ibrahim Ishag Women in Crystal Cubes is te zien in de Prince Claus Fund Gallery te Amsterdam. Meer informatie: https://princeclausfund.org

Op dinsdag 3 december zullen bij Louder than Words de Prins Claus Laureaten van 2019 hun verhalen vertellen in het Compagnietheater (Kloveniersburgwal 50, Amsterdam). Programma begint om 20.00. Voor meer informatie en tickets: https://www.compagnietheater.nl/programma/louder-t…

Over het Prins Claus Fonds
Het Prins Claus Fonds steunt, verbindt en eert kunstenaars en cultural practitioners in gebieden waar culturele expressie onder druk staat.

BizPress.nl