Het College voor de Rechten van de Mens roept LHBTI’s op om discrimina


Utrecht, 27 juli 2018 – Het College voor de Rechten van de Mens doet dit jaar voor het eerst mee aan de Pride Amsterdam. LHBTI kunnen zijn is namelijk een mensenrecht en iedereen heeft het recht om veilig zichzelf te zijn. Door mee te doen aan Pride 2018 wil het College het publiek bewust maken dat zij discriminatie moeten melden. Ook roept het College de overheid op mensenrechten centraal te stellen bij de aanpak van discriminatie van LHBTI’s in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld via beter onderwijs over mensenrechten en door ‘seksuele gerichtheid’ expliciet als grond toe te voegen aan artikel 1 van de Grondwet. Daarnaast kan de overheid geweld tegen LHBTI’s daadkrachtiger aanpakken.

Dit jaar staan tijdens Pride Amsterdam 2018 mensenrechten centraal, en specifiek de helden die zich hebben ingezet voor de rechten van LHBTI’s. Het College houdt toezicht op de mensenrechten in Nederland. Voorzitter van het College, Adriana van Dooijeweert: “LHBTI’s krijgen regelmatig te maken met discriminatie of pesterijen op bijvoorbeeld het werk puur om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. We hebben nog steeds onvoldoende inzicht in wat er gebeurt en hoe vaak. Wij vragen het publiek nadrukkelijk om discriminatie te melden. Hiermee kunnen we de overheid, beleidsmakers en werkgevers aansporen werk te maken van het terugdringen van discriminatie.”

 

Aanpassen wetgeving

Daarnaast roept het College de overheid op aan artikel 1 van de grondwet expliciet ‘Seksuele Gerichtheid’ als discriminatiegrond toe te voegen. Nu is hierin opgenomen dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan. Volgens het College is dit niet afdoende. Deze groep is kwetsbaar voor discriminatie en heeft hier vaak mee te maken. Van Dooijeweert: “Ook al maakt het juridisch weinig verschil, het is een belangrijke steun in de rug van de LHBTI-gemeenschap en er kan geen enkel misverstand meer over bestaan: discriminatie van LHBTI’s  is niet toegestaan.”

Overheid aan zet

De overheid doet al veel, maar kan nog verdere stappen maken om discriminatie terug te dringen. Niet alleen door aanpassing van de wetgeving en beter onderwijs over mensenrechten, maar ook door meer focus op veiligheid van LHBTI’s, vooral ook lokaal en regionaal. Van signalering van incidenten tot en met de aanpak van daders en nazorg van slachtoffers: als deze keten goed functioneert, dan geeft dat niet alleen meer inzicht in de aard en omvang van anti-LHBTI geweld, maar verlaagt het ook de drempel van slachtoffers om zich te melden.

Wil je weten wat jouw rechten zijn? Iedereen heeft mensenrechten.nl

BizPress.nl