Haagse Loco-burgemeester opent Wereldcongres

De Haagse loco-burgemeester tevens wethouder voor volksgezondheid, de heer Rabin Baldewsingh zal een welkomst woord spreken in het grote World Forum Theater, tijdens een openings-ceremonie met deze wereldtop van acupunctuur-wetenschappers. 

Later op de dag zal de Haagse wethouder voor economie, de heer Henk Kool de congressisten toespreken op de door de gemeente aangeboden receptie .

World Congress Chinese Medicine WCCM. 
De Nederlandse Acupunctuur- en TCM-verenigingen hebben van de Wereldfederatie voor Chinese Geneeskunde het vererend verzoek gekregen, het congres 2010 te organiseren.
TCG//TCM staat voor Traditionele Chinese Geneeskunde//Traditional Chinese Medicine. 

Het Wereldcongres WCCM is een jaarlijks wetenschappelijk congres, met een deelname van 186 verenigingen voor Acupunctuur en TCM in 56 landen. Vorige wereldcongressen waren ondermeer in Parijs, Toronto en Melbourne. Dat de Nederlandse acupunctuur het zevende congres mag organiseren dankt zij aan de goede relaties met China, van Nederland als geheel en van de stad Den Haag in het bijzonder. Ook heeft een rol gespeeld de duurzame, uitgebreide contacten van Nederlandse acupuncturisten met acupuncturisten elders in Europa, en in Azië.

Achtenzeventig sprekers
Op 1 en 2 oktober zullen 78 sprekers uit de hele wereld van Amerika tot Azië het woord voeren in het World Forum Theater. Er worden niet alleen honderden ervaren artsen en acupunctuur-specialisten verwacht maar ook vele onderzoekers van universiteiten en vertegenwoordigers uit de zorg-wereld. China zendt een omvangrijke ambtelijke delegatie, aangevoerd door de Chinese vice-Minister voor Gezondheidszorg Mw. Prof. She Jing, speciaal belast met het toezicht op, en de bevordering van TCM. 

Website: www.2010wccm.com . De keynote lectures staan in extenso gepubliceerd in het Ned. Tijdschrift v. Acupunctuur, jrg. 2010, nr. 1.

BizPress.nl