Guido van Woerkom benoemd tot voorzitter KNGF


Guido van Woerkom is de nieuwe voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De leden van het KNGF stemden in met zijn benoeming tijdens de Algemene Ledenvergadering van het KNGF op 22 november jl. Van Woerkom volgt Guusje ter Horst op, die de voorzittershamer de afgelopen vier jaar hanteerde.

Van Woerkom komt aan het roer te staan van de beroepsvereniging die staat voor het vak fysiotherapie en alle fysiotherapeuten. Het KNGF heeft 19.000 leden, kent 13 aangesloten beroepsinhoudelijke verenigingen, een werkgevers- en werknemersorganisatie, en organiseert het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) waarin 27.000 fysiotherapeuten geregistreerd staan.

‘Ik wil de eerste 100 dagen van mijn voorzitterschap benutten om diepgaand kennis te maken met het vak fysiotherapie, de beroepsgroep zelf en datgene wat hen bezighoudt. Daarnaast wil ik die periode benutten om mij verder te verdiepen in de langer lopende dossiers en onderwerpen die van belang zijn om de fysiotherapie en de fysiotherapeuten de positie te geven die ze verdienen.’, reageerde de kersverse voorzitter.

Hij voegde daar aan toe: ‘Maar, er is ook direct werk aan de winkel. De uitnodiging van Zorgverzekeraars Nederland aan mijn adres in de Volkskrant van afgelopen woensdag, om de samenwerking tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars en de discussie over de toekomst en toegevoegde waarde van fysiotherapie écht verder te brengen, neem ik direct aan.

Mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom is tot 1 januari 2019 tevens voorzitter van Detailhandel Nederland. Hij combineert zijn voorzitterschap van het KNGF met functies bij o.a. de SER (lid), GGZ Rivierduinen (vz), Ymere (RVC) en Oost NL (RVC). Van Woerkom vormt samen met drs. Kitty Bouten, mr. Arjen van Zon, Brechtus Engelsma en Henk Jansen het vijfkoppig KNGF-bestuur.

 

BizPress.nl