‘Geef naasten belangrijke rol als jongere euthanasie wil’


De naasten van een jongere met een doodswens moeten meer worden betrokken bij de gesprekken met hulpverleners. Dat is een van de stellingen tijdens het symposium van de NVVE Jongeren op zaterdag 16 februari in het Beatrixgebouw aan het Jaarbeursplein te Utrecht.

Er bestaan nog steeds veel misverstanden rondom euthanasie, maar voor jongeren met een doodswens zijn de vraagstukken vaak nog vele malen groter. Dat komt ook doordat jongeren soms op onbegrip stuiten in hun omgeving als zij te kennen geven dat zij voor euthanasie willen kiezen. Om de kennis over euthanasie te vergroten en daarmee het gesprek erover te verbeteren, houdt de NVVE in de week van 9 tot en met 16 februari, verspreid over het land, verschillende activiteiten. Iedereen is welkom om zich te informeren en mee te praten. De week wordt afgesloten met het symposium gericht op jongeren.

Jongeren en het zelfgekozen levenseinde: het is een controversieel thema dat de NVVE Jongeren bespreekbaar willen maken. Ook jongeren kunnen te maken krijgen met ondraaglijk lichamelijk of psychisch lijden. Wat zijn de (on)mogelijkheden? Jongeren (tot 40 jaar) zijn van harte welkom bij het NVVE Jongerensymposium op 16 februari in Utrecht. Toegang is €5,00.

Iedereen die zich tijdens een bijeenkomst van de Week van de Euthanasie aanmeldt als lid van de NVVE ontvangt een korting van €7,50 op het eerste jaar (€10,00 i.p.v €17,50).

Ga voor alle informatie over de Week van de Euthanasie en aanmelden of tickets: https://www.nvve.nl/weekvan

BizPress.nl