Gecijferd bewustzijn: Geheel herzien en geactualiseerd met SLO doelen


Gecijferd bewustzijn

Aan de slag met getalbegrip, meten & meetkunde voor groep 1 en 2

Nu geheel herzien en geactualiseerd!

Rekenen is één van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op de basisschool leren. Onderzoek toont aan dat met een vroege aanpak rekenproblemen te voorkomen zijn. De Werkmap Gecijferd bewustzijn biedt leerkrachten in groep 1 en 2 naast theorie veel activiteiten en lessen om (voorbereidend) rekenen met kleuters vorm te geven en tijdig achterstanden te signaleren. Uitgangspunt voor de map zijn de nieuwste tussendoelen voor beginnende gecijferdheid van SLO. Deze zijn onderdeel van het Referentiekader taal en rekenen.

Opbouw rond vier rekendomeinen

De Werkmap Gecijferd bewustzijn is opgebouwd rond de vier rekendomeinen getalbegrip, meten & meetkunde, verhoudingen en verbanden. Door kinderen ervaringen te laten opdoen en door activiteiten met ze te ondernemen op het gebied van tellen en getalbegrip, meten & meetkunde, dragen leerkrachten bij aan een goede rekenstart in groep 3. De activiteiten sluiten aan bij iedere methode en zijn eenvoudig aan te passen aan de situatie in de klas.

Nieuw in deze vierde druk (2018)

Dit is de vierde druk van de Werkmap Gecijferd bewustzijn. De werkmap is geheel herzien.

·       De Tussendoelen rekenen-wiskunde (oktober 2017) zijn het uitgangspunt voor de activiteiten.

·       De theorie is aan de nieuwste ontwikkelingen aangepast.

·       De domeinen verhoudingen en verbanden zijn toegevoegd en elk van twee activiteiten voorzien.

·       De activiteiten zijn allemaal geactualiseerd.

·       Er zijn drie activiteiten met de Bee-Bot toegevoegd.

·       Er is waar mogelijk een verbinding gelegd met rollenspel in de hoeken, prentenboeken en af en toe met ontwikkelingsmaterialen.

Voor wie

De werkmap is bedoeld voor leerkrachten van de lagere groepen in het basisonderwijs.

 Bestellen

De Werkmap Gecijferd bewustzijn is een uitgave van CPS Uitgeverij en is te bestellen via www.cps.nl/uitgeverij of www.educatheek.nl Hier zijn ook de inhoudsopgave, het voorwoord en een overzicht van activiteiten in te zien.

Wilt u linken naar deze uitgave, gebruik dan de volgende link: 

https://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/1401/alle-boeken/2029/werkmap-gecijferd-bewustzijn  of https://www.educatheek.nl/Werkmap-gecijferd-bewustzijn-_163600.html

Auteurs: Aafke Bouwman (CPS), Jarise Kaskens, met medewerking van Marije Bakker, Marian Huizenga en Annemarieke Kool (CPS)

Prijs: € 99,50 (werkmap, 270 pagina’s)

ISBN: 978 90 6508 136 0

Bestelnummer: 32417

 

BizPress.nl