Franchisers Sandd vechten postfusie aan


De Vereniging Franchisenemers van Sandd (VFS) vecht bij de rechtbank in Rotterdam het besluit aan van staatssecretaris Mona Keijzer om de postfusie tussen PostNL en Sandd goed te keuren. De VFS verwijt de bewindsvrouw een onzorgvuldige belangenafweging te hebben gemaakt. De positie van de negen franchisenemers wordt namelijk volledig genegeerd door en na haar besluit. “Waar Staatssecretaris Keijzer met het wetsvoorstel voor de Wet Franchise franchisenemers tegen franchisegevers wil beschermen, laat ze de franchisenemers van Sandd in de kou staan”, aldus voorzitter Mario de Koning van de VFS.

Aanvankelijk was de voorgenomen fusie verboden door de Autoriteit Consument en Markt omdat er een monopolist op de postmarkt zou ontstaan. Staatssecretaris Keijzer verwierp dat verbod door gebruik te maken van artikel 47 van de Mededingingswet. Zij verbond daar wel enkele voorwaarden aan. Zo mag door de fusie geen schokeffect in de postmarkt optreden en moet de transitie geleidelijk plaatsvinden. In dat verband mogen de elfduizend bezorgers die nu in dienst zijn bij Sandd in dienst treden bij PostNL en worden op die manier de ‘kwetsbaren in de samenleving’ beschermd.

De negen franchisenemers, die meer dan 20% van het netwerk van Sandd bedienen, vallen echter buiten de boot. Sterker, Sandd is uit op een keiharde contractbreuk zonder adequate schadeloosstelling voor haar franchisenemers. Bij deze MKB-bedrijven werken drieduizend postbezorgers met een OVO-contract en zijn vierhonderdvijftig medewerkers in dienst. Het gevolg zou kunnen zijn dat zij zonder enige vorm van transitievergoeding en begeleiding worden ontslagen. Door de fusie komt het overgrote deel van deze ‘vergeten’ mensen op straat te staan per 1 februari of 1 maart 2020.Tot slot blijkt niet PostNL N.V. maar PostNL Holding B.V. de overnemende partij. Dit is strijdig met het besluit van Keijzer. PostNL N.V. staat wél onder toezicht van DNB en AFM, en PostNL Holding B.V. niet.

Wat wil de VFS?
 De VFS vecht het besluit aan zolang niet wordt voldaan aan de volgende voorwaarden.
1. De franchisenemers krijgen recht op de overgangsregeling om een schoksgewijze aanpassing van de postmarkt te voorkomen.
2. In deze overgangsregeling worden de bestaande franchisecontracten, die pas over drie en vier jaar aflopen, gerespecteerd. Een alternatief is dat de franchisers een marktconforme schadeloosstelling ontvangen.
3. In deze schadeloosstelling zit een bedrag om de afvloeiende medewerkers voldoende te begeleiden en een transitievergoeding bieden.
4. In de geest van het besluit houdt PostNL/Sandd rekening met de belangen van de drieduizend postbezorgers, net zoals is gedaan met de Sandd-bezorgers. 

BizPress.nl