Fortunati versterkt ROI Opleiding, Coaching & Advies

Christa Fortunati (1962) van huis uit historica met als specialisaties Taalbeheersing en Massacommunicatie is sinds 1989 in dienst van het Rijk. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekleedde zij diverse functies van hoofd Communicatie bij de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst tot hoofd stafbureau Centrale Stafdiensten.

Als programmamanager van het interdepartementale programma ‘Investeren in Leren’ in de overheid stond zij aan de wieg van een future center voor het Rijk, later bekend als Het Buitenhuis, voor innovatief en creatief werken bij het Rijk. Ze ontwikkelde twee op de publieke sector toegespitste werkmethodieken voor ‘beter samenwerken’ en ‘rapid prototypen van beleid’. Sinds 2008 was zij als procesbegeleider nauw betrokken bij Het Programma Duurzame Bedrijfsvoering.

Fortunati heeft ruime ervaring als procesbegeleider van workshops, coach van opdrachtgevers en procesadviseur bij complexe trajecten. Zij heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van teams van beleidsprojecten en – programma’s in een interdepartementaal dienstverband.

Met haar netwerk en kennis zal Christa Fortunati het team Rijk binnen ROI Opleiding, Coaching & Advies verrijken. Zij zal zich met name gaan richten op het ontwerpen en begeleiden van leer- en ontwikkeltrajecten op het terrein van verander- en procesmanagement. Daarnaast zal zij zich inzetten op het gebied van beleidskunde en strategisch HRM.

Links:

BizPress.nl