FAAN: Forse groei factoring zet door in 2018


In 2018 is factoring wederom fors gegroeid. Dit blijkt uit de cijfers die FAAN, de belangen-vereniging voor de Nederlandse factoringmarkt, vandaag bekend heeft gemaakt. Uit de gepubliceerde cijfers blijkt onder meer dat het aantal klanten onder FAAN-leden dat gebruik maakt van factoring met 4% gestegen is naar circa 3.800 klanten. Bij overige financieringsvormen is, zoals blijkt uit de cijfers van CBS, een teruggang te zien.

“We zijn erg blij met deze groeiontwikkeling. Het onderstreept de marktbehoefte van factoring als alternatieve vorm van financiering”, zegt Henk Kraaijeveld, voorzitter van FAAN. “Onze verwachting is dat factoring in populariteit zal blijven groeien.”

Stijging uitstaande saldi

Naast de toename in het aantal klanten, zet de stijging van de openstaande saldi verder door. In 2018 zijn deze met 3% gestegen naar ruim 5,8 miljard. Alle sectoren laten een lichte stijging zien. De uitstaande saldi zijn gestegen bij klanten met een overgedragen omzet van minder dan 100 miljoen; daarboven is een daling zichtbaar.

10% omzetstijging in 2018

Factoringklanten hebben voor bijna 100 miljard omzet door de boeken lopen. Inzoomend op de verschillende sectoren is de omzet in de transportsector gestegen, waar de omzet in de groothandelsector een daling laat zien. Over heel 2018 is een toename van 10,2% te zien ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale omzet in 2018 in de Nederlandse factoringmarkt is een recordomzet.

Daling bancaire kredietverlening

Uit de financieringsmonitor 2018 van het CBS (zie website CBS) blijkt dat in de periode 2015–2018 de totale uitstaande kredietverlening met 58 miljard euro is teruggelopen: een daling van 15 procent. Deze omslag vindt hoofdzakelijk plaats bij het grootbedrijf.

Over FAAN

FAAN staat voor Factoring & Asset based financing Association Netherlands. We zijn de belangenvereniging van de Nederlandse factoringbranche en treden op als spreekbuis voor de gehele branche als het gaat om wet- en regelgeving, zowel op nationaal als Europees niveau. Onze doelstelling: het versterken en verbeteren van een gezonde factoringmarkt in Nederland. Lid van FAAN zijn: ABN Amro Commercial Finance, BNP Paribas Factor, Deutsche Bank Asset Based Finance, ING Commercial Finance, Rabo Factoring, Voldaan Factoring, Eurofactor Nederland en Bibby Financial Services.

BizPress.nl