Exploitanten seksbedrijven beginnen eigen advertentieplatform


Verschillende exploitanten van seksbedrijven in Nederland hebben onlangs hun eigen online advertentieplatform Sexwerk.nl gelanceerd. Met Sexwerk.nl willen ze hun positie op het internet verstevigen maar ook bezoekers van prostituees de zekerheid bieden dat ze de dames die op Sexwerk.nl staan vermeld veilig en discreet kunnen bezoeken.

Al jarenlang wordt het internet overspoelt met schimmige advertenties waar de vergunde branche veel hinder en oneerlijke concurrentie van ondervindt.

De overheid en sekswerk-gelieerde instanties doen naar mening van Sexwerk.nl en branche-organisatie VER (Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven) veel te weinig aan deze vaak gemakkelijk te constateren (online) misstanden. Daardoor is het voor de klant onduidelijk welk aanbod gecontroleerd wordt en welke niet.

Klanten worden steeds vaker verantwoordelijk gesteld voor een verkeerde keuze, maar kunnen dat niet altijd op voorhand zien. Een platform met uitsluitend legaal aanbod wordt gemist en daar is nu in voorzien.

Uit de praktijk blijkt dat misstanden in de vergunde seksbranche zelden voor komen, maar tegelijkertijd is er in toenemende mate sprake van sekswerkers in het illegale circuit. Dit komt onder andere omdat vele legale werkplekken verdwijnen. Voor overheidsorganisaties zoals de GGD en de zedenpolitie is het ondanks al hun goede bedoelingen en inspanningen hierdoor vaak dweilen met de kraan open.

Zowel de exploitanten, sekswerkers als de branche organisatie VER vinden dat het tijd is voor een veilige en betrouwbare internet omgeving. 

Op Sexwerk.nl staan uitsluitend seksbedrijven die in het bezit zijn van een vergunning of zelfstandige sekswerkers die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Sexwerk.nl komt dus op voor de vergunde branche en hoopt een serieus platform te worden voor exploitanten en vergunde sekswerkers.

Meer informatie: https://www.sexwerk.nl/

BizPress.nl