Europees verkiezingsdebat over ontwikkeling en migratie in Nederland


Correctie op het eerder verstuurde bericht waarin de datum van het debat ontbrak

In het kader van de Europese verkiezingen organiseert Cordaid op 14 mei een politiek debat met deelname van kandidaat-leden voor het Europees parlement, van zowel regeringsfracties als oppositie, die elk hun perspectief op migratie en ontwikkeling zullen toelichten.

Migratie is van alle tijden, maar vooral de laatste jaren is migratie een veelbesproken en gepolariseerd onderwerp in de samenleving en politiek. De recente provinciale statenverkiezingen gingen voor een belangrijk deel over migratie en het is de verwachting dat dit ook het geval zal zijn voor de verkiezingen eind mei.

Onderzoeksrapport

Tijdens de bijeenkomst zal Cordaid een onderzoeksrapport presenteren over ontwikkeling en migratie. De focus van het onderzoek ligt onder andere op de bijdrage die migranten leveren aan zowel Nederland, als aan hun landen van herkomst.

Aanbevelingen

Daarnaast biedt het document beleidsaanbevelingen op het snijvlak van migratie en ontwikkeling voor zowel Nederland als Europa. Deze aanbevelingen zullen worden voorgelegd aan kandidaat-leden van het Europees parlement van de PvdA, GroenLinks, VVD, D66 en CDA.

Debat Europese verkiezingen

De kandidaat-Europarlementariërs gaan met elkaar in debat over deze thema’s. Voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken Koos Richelle zal ingaan op de recente worsteling met migratie van Europa en Nederland.

Programma bijeenkomst en debat op 14 mei 2019

12.30 – 13.30 Inloop, registratie en lunch

13.30 – 13.35 Introductie door Kido Koenig (dagvoorzitter)

13.35 – 13.45 Welkom door Kees Zevenbergen (CEO Cordaid)

13.45 – 14.10 Europa’s worsteling met migratie, door Koos Richelle (voorzitter

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken)

14.10 – 14.20 Cordaids beleidsaanbevelingen, door Bob van Dillen (Cordaid)

14.20 – 14.40 Pauze

14.40 – 16.25 Politiek debat met Kati Piri (PvdA*), Tineke Strik (GroenLinks), Roelien

Kamminga (VVD), Samira Rafaela (D66) en Jeroen Lenaers (CDA*)

16.25 – 16.30 Afsluiting door Kido Koenig

16.30 – 17.15 Borrel

* Onder voorbehoud

Locatie

Huis van Europa (Korte Vijverberg 5) in Den Haag

BizPress.nl