Europees Parlement meest vertrouwde EU-instelling


Het Europees Parlement bevestigt zijn positie als meest vertrouwde van alle Europese instellingen. Dit blijkt uit data die de Europese Commissie vandaag publiceert.

De vandaag gepubliceerde data van de Europese Commissie uit de Standaard Eurobarometer enquête van voorjaar 2018 over de publieke opinie over de EU-instellingen, laten zien dat 50% van de respondenten aangaven het Europees Parlement te vertrouwen. Dit is een substantiële toename van vijf procent ten opzichte van het najaar van 2017. Tegelijkertijd daalt de mate van wantrouwen met 3% tijdens dezelfde periode.

In de loop van de zittingsperiode is het vertrouwen in het Europees Parlement, volgens de bevindingen uit de Standaard Eurobarometer, toegenomen van 34% in mei 2014 tot het huidige recordniveau van 50%. De enquête toont ook aan dat 93% van de respondenten het Europees Parlement kent. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger ten opzichte van de andere instellingen en laat een kleine stijging zien sinds de laatste Eurobarometer.

De Europese Unie als geheel blijft ook meer vertrouwd (42%) dan nationale bestuursorganen (34%).

Voorzitter Antonio Tajani reageerde:

“Dit Parlement probeert de kloof tussen de Europese instellingen en de burger te verkleinen en doet haar werk goed. Dit vertellen de burgers zelf aan ons door middel van de resultaten van de laatste Eurobarometer. Gedurende de afgelopen zes maanden is het vertrouwen in het Europees Parlement toegenomen van 45% naar 50%. Het Parlement is verreweg de meest-gewaardeerde EU-instelling.”

“Ik wil graag de 751 EP-leden bedanken die deel uitmaken van deze Vergadering. We hebben laten zien dat we een hoofdrol kunnen spelen door het Parlement centraal te stellen in het debat om Europa te veranderen en effectiever te maken.”

“Met name op het gebied van immigratie, wat de belangrijkste zorg is van de burgers, hebben we geholpen het Europees antwoord vorm te geven. In november namen we een tekst aan om het asielsysteem te hervormen, waaronder de Dublin-Verordening, die standvastigheid en solidariteit met elkaar verenigt. Ook hebben we een korte-, middellange- en lange termijnstrategie voorgesteld om migratie vanuit Afrika te stoppen. De Raad kan de hervormingen van het asielbeleid niet langer uitstellen en moet zich ervan bewust zijn dat het beheer van immigratie de toekomst van onze Unie op het spel zet.”

Lees hier de volledige Standaard Eurobarometer 89:

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180

BizPress.nl