EU speelt gevaarlijk spel over de ruggen van vluchtelingen


Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld worden gebruikt als pionnen in een politiek spel door overheden die hun verantwoordelijkheid willen ontwijken. Het besluit van de EU en de Griekse regering om mensen in een niemandsland, zonder toegang tot voedsel, water en medische zorg, aan hun lot over te laten is niet te rechtvaardigen.

De EU moet lidstaten eraan herinneren dat zij een humanitaire verplichting hebben jegens mensen in nood, in plaats van Griekenland koste wat kost te ondersteunen in het buiten de grens houden van vluchtelingen.

De aankondiging van de Griekse regering om gedurende tenminste één maand geen asielaanvragen te accepteren, is uitermate zorgwekkend. Het doet denken aan het desastreuze gebrek aan leiderschap in 2015 en 2016, toen geen enkele Europese regering verantwoordelijkheid wilde nemen voor mensen in nood, en de migratiedeal met Turkije werd gesloten. Deze EU-Turkije deal is fundamenteel problematisch gebleken. 

“Alle staten moeten zowel de letter als de geest van het Vluchtelingenverdrag naleven,” zegt Evelien van Roemburg, campagnemanager migratie bij Oxfam Novib. “De EU kan haar rol als leidende humanitaire speler niet geloofwaardig vervullen wanneer eigenbelang voorrang krijgt op de rechten en waardigheid van mensen.”

Griekenland en andere Europese lidstaten moeten de verantwoordelijkheid verdelen voor het opvangen van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. De EU moet in ieder geval versneld kinderen en andere kwetsbare vluchtelingen overnemen uit Griekenland, waar ze momenteel met duizenden anderen in onmenselijke en onveilige omstandigheden vastzitten in overvolle vluchtelingenkampen. Tegelijk moet Griekenland, in samenwerking met andere Europese landen, de situatie in de kampen op de Griekse eilanden verbeteren.

BizPress.nl