Equiniti KYC Solutions: Nederland veiliger als banken samenwerken

 

 

 

Amsterdam, 20 december – Equiniti KYC Solutions, de meest ervaren aanbieder van Know Your Customer (KYC) technologie en dienstverlening, lanceert een KYC Full Service Utility. Hiermee ligt de weg open naar een bredere implementatie van nationale utilities, die banken zou kunnen helpen om beter samen te werken. De Amsterdammers leveren met de KYC Full Service Utility een alomvattende, klantgerichte oplossing die alle voordelen van een utility met zich meebrengt.

Patrick Ryan, MD Equiniti KYC Solutions, gelooft in nationale samenwerking tussen banken. “Naar ons idee kunnen banken uitstekend samenwerken. Of je het dan over nationale banken of de ter plaatse opererende afdelingen van grotere internationale spelers hebt doet er eigenlijk niet toe. Het blijkt voor financiële instellingen ontzettend lastig om consistente, competitieve en gebruiksvriendelijke onboarding van klanten te verzorgen. Met onze KYC Full Service Utility kunnen nationale financiële spelers hun werkaanbod en expertise delen, als ze daartoe bereid zijn. Nederland wordt zo veiliger, want grote financiële instellingen zullen beter in staat zijn om onregelmatigheden in klantgegevens te ontdekken.”

Enkele voordelen van nationale utilities:

– Alle deelnemers kennen elkaar, delen een bepaalde visie en kunnen bouwen aan een samenwerking op basis van vertrouwen en goodwill;
– Op nationaal niveau is er maar één toezichthouder (of één groep van toezichthouders), één databeschermingsbeleid en één politiek verantwoordelijke entiteit nodig;
– Snellere, slimmere en kosteneffectieve complete risk assessments en due dilligence voor alle deelnemers. Als het niveau van de risk assessments stijgt wordt de financiële dienstverlening beter. Zo wordt er expertise gecreëerd en komt de standaard steeds hoger te liggen.

De weg naar nationale utilities ligt open
In het laatste Celent report wordt het utilities model neergezet als een gestandaardiseerde, one-size-fits-all oplossing. “Wij geloven daar niet in”, stelt Ryan. “Vaak wordt er een grotendeels de-scoped data set aangeboden, in plaats van de bankspecifieke know your customer en risk assessment service. Terwijl ze dat laatste toch echt nodig hebben. We hebben het KYC as a service model in 2008 uitgevonden. Sindsdien zijn er meerdere data service providers aan de slag gegaan met KYC utilities. Met onze KYC Full Service Utility bieden we echter een veel completere oplossing. Het is een flexibel plug & play model dat de eerste stap betekent naar de implementatie van nationale utilities.”

Volgens Arin Ray, auteur van het Celent report, zijn er internationaal duidelijke signalen dat banken openstaan voor samenwerking. “We zien een groeiende bereidheid op dit gebied. Dat is onder meer te zien aan de ontwikkeling en lancering van meerdere gedeelde utility type solutions en zaken als post-trade processing, reference data management en regulatory reporting. Dat suggereert dat deze trend zich voortzet. Hoewel utilities op internationale schaal het einddoel zijn, kunnen nationale utilities een beter bereikbare tussenstap zijn in dit ontwikkelingsproces. Een ontwikkeling die al in verschillende markten gaande is.”

BizPress.nl