EIM: Kleine bedrijven minder kans op financiering

Deze cijfers zijn afkomstig uit de Financieringsmonitor Grote Bedrijven van september 2010 en de Financieringsmonitor MKB augustus 2010. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het EIM en maken deel uit van een langer lopend Financieringsmonitorprogramma, waarin regelmatig het financieringsklimaat wordt gemeten. Daarvoor worden in het grootbedrijf 500 en in het MKB 2000 bedrijven geënqu(ee)teerd.

Uit beide monitoren blijkt dat de behoefte aan financiering in het afgelopen en komende half jaar lager ligt dan in februari 2010. De doelen waarvoor financiering nodig is veranderen enigszins: er is een verschuiving naar aanschaf van bedrijfsmiddelen, investeringen en innovatie in plaats van herfinanciering. Het grotere bedrijfsleven investeert meer in nieuwe activiteiten en overnames dan een half jaar geleden. zowel grote als kleinere bedrijven hebben te maken met vermogensdaling bij een licht stijgende solvabeliteit. Dit duidt op een afname van bedrijfsactiviteiten.

Voor wat betreft de voorwaarden van de financieringen valt op dat grote bedrijven (meer dan 200 werknemers) die financiering aanvragen vaker worden geconfronteerd met wijzigingen dan zij die dit niet doen. Het tempo van deze wijzigingen neemt overigens af. Voor MKB-bedrijven geldt dat 30% het afgelopen half jaar te maken heeft gehad met een aanscherping van voorwaarden. Ondernemers geven aan vaker de eigen woning als extra onderpand in te moeten zetten. Rentetarieven liggen in het grootbedrijf op een wat lager niveau dan in het MKB.

In het MKB is de betalingstermijn sinds de kredietcrisis inmiddels opgelopen met, gemiddeld,10 dagen. Ten opzichte van de meting in april neemt dit niet toe, maar de daling is nog niet ingezet.

BizPress.nl