EIM: Kennisabsorptievermogen grootst bij innoverende bedrijven

Globalisering zorgt voor een nieuwe arbeidsverdeling die de Nederlandse economie transformeert in een kenniseconomie. Deze transformatie stelt eisen aan het kennisabsorptievermogen van bedrijven, dat wil zeggen dat ze voor hen nuttige kennis kunnen identificeren en vertalen in nieuwe producten. EIM heeft onderzocht in hoeverre het Nederlandse MKB beschikt over kennisabsorptievermogen, en in hoeverre het verschilt naar type bedrijf.
Uit de analyse blijkt dat de top-10 van zestig branches en sectoren in het Nederlandse MKB met het grootste absorptievermogen grotendeels bestaat uit de ‘usual suspects’: speur- en ontwikkelingswerk, chemie en kunststofverwerking, elektrotechnische en machine-industrie en ICT. Maar er zitten ook twee verrassingen bij, namelijk de cultuursector en reclamebureaus: die scoren bovengemiddeld op absorptievermogen, en investeren daar ook in.
Verder blijkt het kennisabsorptievermogen het grootst bij bedrijven die op eigen kracht nieuwe producten en diensten hebben ontwikkeld. Absorptievermogen gaat tevens samen met een grotere bereidheid om risico’s te nemen, en met meer dynamiek in de personele bezetting: waar die is toegenomen is de absorptiecapaciteit het grootst, maar waar de werkgelegenheid is gekrompen is hij nog altijd groter dan bij de omvangrijke groep waar de werkgelegenheid gelijk is gebleven.
Aldus de uitkomsten van een analyse op de EIM-dataset Determinanten van Bedrijfsprestaties, waarin gegevens over bedrijf, bedrijfsvoering, plannen en resultaten zijn opgenomen van zo’n 3.500 MKB-ondernemers. Daarbij onder meer samenwerking en ‘netwerken’ en een aantal innovativiteitsmaatstaven.

BizPress.nl