Een ander gesprek over gezondheid en eigen regie

Utrecht, 19 april 2016 – Hoe voer je een ander gesprek over gezondheid en eigen regie? In de praktijk valt dat niet altijd mee. Zorgverleners vinden het soms lastig om een goed gesprek aan te gaan met mensen met een chronische ziekte of beperking over hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van gezondheid en eigen regie.

Wie heeft welke rol als het gaat om de omslag van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag? De infographic Van ZZ naar GG: Eigen regie en gezondheid biedt voorbeelden van methodieken om dit gesprek met de patiënt/cliënt op gang te brengen en laat zien wat de ervaringen en inzichten van patiënten en zorgverleners zijn met dit gesprek. Vilans en de Academische Werkplaats Huisartsgeneeskunde van Radboudumc verkenden de mogelijkheden voor een ander gesprek over gezondheid. Zij werden bijgestaan door Bureau STBY.

Barbara de Groen, Senior Adviseur bij Vilans: ‘De infographic laat zien hoe patiënten en zorgverleners naar gezondheid en gedrag kijken en wat hen helpt bij het nemen van eigen regie.’ De infographic is het resultaat van de verkenning en nodigt professionals die werkzaam zijn in het medisch en sociaal domein uit om een ander type gesprek te voeren als het gaat over eigen regie, gezondheid en gedrag.

Binnen de verkenning werden verschillende methodieken uitgeprobeerd om een ander gesprek te voeren met de patiënt. Kenmerk van het ‘andere gesprek’ is een combinatie van vragen en afbeeldingen. Barbara de Groen: ‘We ontdekten dat een visuele aanpak helpt om het gesprek over eigen regie aangenamer en creatiever te laten verlopen. Door iemand in staat te stellen zijn verhaal op zijn manier te vertellen, creëer je een band die je met een traditionele methode maar moeilijk voor elkaar krijgt. Dat is misschien wel het belangrijkste resultaat van dit onderzoek. Samen praten over een mooie foto, is veel natuurlijker en daardoor prettiger voor beide partijen.’

Huisartsen, praktijkondersteuners, sociale wijkteams en andere professionals, zoals maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers en ouderenadviseurs kunnen de infographic gebruiken ter inspiratie voor een ander gesprek met patiënten of cliënten over gezondheid en gedrag.

Meer informatie:
Meer informatie op www.kennispleinchronischezorg.nl

BizPress.nl