Digital Realty voltooit samenvoeging met InterXion


Strategische transactie creëert samengevoegd bedrijf dat zal functioneren als toonaangevende wereldwijde leverancier van datacenter-oplossingen met een verbeterde aanwezigheid in grote Europese steden

SAN FRANCISCO, 13 maart 2020 /PRNewswire/ — Digital Realty , een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen voor cloud- en carrier-neutrale datacentra, colocatie en intra-connectiviteit, kondigde vandaag aan dat het de eerder aangekondigde samenvoeging met InterXion heeft voltooid. De transactie was snel afgerond na het verstrijken van het gerelateerde ruilaanbod dat op 00:01 uur EDT op 12 maart 2020 plaatsvond. Daarbij werden 70.862.736 aandelen van InterXion aangeboden, een vertegenwoordiging van ongeveer 92,3% van het totale aantal uitstaande aandelen.

“We zijn verheugd dat we onze samenvoeging met InterXion hebben afgesloten,” zei A. William Stein, Chief Executive Officer van Digital Realty. “Deze krachtige samenvoeging bouwt verder op de gevestigde fundering van Digital Realty om te voldoen aan de marktvraag voor colocatie-, schaal- en hyperschaal-vereisten in Amerika, EMEA en de Aziatisch-Pacifische regio en het maakt gebruik van InterXions Europese expertise op het gebied van colocatie en intra-connectiviteit, waardoor de mogelijkheden van het samengevoegde bedrijf versterkt worden om klanten in staat te stellen om een volledig spectrum van datacenter-vereisten op een wereldwijd platform op te lossen. De samenvoeging van onze twee organisaties creëert een wereldwijd platform dat, naar onze mening, ons vermogen om waarde op de lange termijn voor onze klanten, aandeelhouders en de werknemers van beide bedrijven te creëren, aanzienlijk zal verbeteren.”

Behandeling van niet-aangeboden aandelen van InterXion Aangezien minder dan 95% van InterXions uitstaande aandelen verworven werd in het ruilaanbod, zullen non-aanbiedende houders van InterXion-aandelen gewone aandelen van Digital Realty ontvangen (en/of contant geld in plaats van fractionele gewone aandelen van Digital Realty) overeenkomstig een liquidatie-uitkering, dat gewoonlijk onderworpen wordt aan een Nederlandse dividendbelasting van 15%. Daarnaast zullen aandelen gehouden door niet-aanbiedende InterXion-aandeelhouders niet langer verhandelbaar zijn op een beurs alsmede onderhevig zijn aan overdrachtsbeperkingen, waaronder het verkrijgen van een Nederlandse notariële akte van levering.

Over Digital Realty Digital Realty ondersteunt de strategieën voor datacentra, colocatie en intra-connectiviteit van klanten in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en APAC, variërend van cloud- en informatietechnologiediensten, communicatie en sociale netwerken tot financiële diensten, productie, energie, gezondheidszorg en consumentenproducten. Ga voor meer informatie over Digital Realty naar digitalrealty.com of volg ons op LinkedIn en Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2748039-1&h=1912970801&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdigitalrealty&a=Twitter].

Voor meer informatie Andrew P. Power Chief Financial Officer Digital Realty (415) 738-6500

Beleggersrelaties John J. Stewart / Jim Huseby (415) 738-6500 InvestorRelations@digitalrealty.com [mailto:InvestorRelations@digitalrealty.com]

Mediavragen John Christiansen / Reze Wong / Celia de Pentheny O’Kelly Sard Verbinnen & Co (415) 618-8750 DigitalRealty-SVC@SARDVERB.com [mailto:DigitalRealty-SVC@SARDVERB.com]

Opmerking met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen Digital Realty waarschuwt ervoor dat de uitspraken in deze mededeling toekomstgerichte uitspraken zijn, en vermelden naast historische informatie, ook risico’s, onvoorziene gebeurtenissen en onzekerheden die van invloed zouden kunnen zijn op de werkelijke bedrijfsresultaten van Digital Realty, InterXion en het samengevoegde bedrijf. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten onder meer verklaringen over het aanbod en de voltooiing van de voorgestelde transacties die worden overwogen in de koopovereenkomst. Hoewel we van mening zijn dat de verwachtingen die tot uiting komen in die toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn, kunnen we geen garantie geven dat die verwachtingen ook juist zijn. De verklaringen zijn gemaakt met behulp van verschillende onderliggende aannames en zijn onderhevig aan tal van risico’s, onvoorziene gebeurtenissen en onzekerheden, waaronder de uitkomst van eventuele juridische procedures, eventuele regelgevende procedures of handhavingszaken die kunnen worden ingesteld met betrekking tot de samenvoeging; de mogelijkheid dat de verwachte synergiën van de samenvoeging niet gerealiseerd zullen worden, of niet gerealiseerd zullen worden binnen de verwachte tijdsperiode; moeilijkheden die zich zullen voordoen in verband met de integratie van de twee bedrijven; verstoring van de samenvoeging waardoor het moeilijker wordt om relaties met klanten, werknemers, toezichthouders of leveranciers te onderhouden; verminderde tijd en aandacht van het management met betrekking tot de samenvoeging; nadelige veranderingen in de markten waar Digital Realty en InterXion actief zijn of kredietmarkten; en wijzigingen in de voorwaarden, reikwijdte of timing van contracten, annuleringen van contracten, en andere aanpassingen en acties van klanten en andere zakelijke tegenpartijen van Digital Realty en InterXion. Als een of meerdere van deze risico’s zich voordoen, of als de onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de verwachte resultaten. U mag niet overmatig vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Ga voor een uitgebreide bespreking van deze en andere risicofactoren, naar (i) Digital Realty’s deponeringen bij de SEC, inclusief het jaarverslag op Form 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019 en (ii) InterXions deponeringen bij de SEC, inclusief het jaarverslag op Form 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2018 en de daaropvolgende rapporten op Form 6-K. Dit bericht is een weerspiegeling van de opvattingen van het management van Digital Realty op het moment van uitgave. Behalve voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, verbindt Digital Realty zich er niet toe om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of herzien.

Web site: http://www.digitalrealtytrust.com/

BizPress.nl