Debat over de verhuftering in Nederland

Nederland is in de ban van verhuftering. Onfatsoen op straat, in openbare gebouwen, in het verkeer, bij festiviteiten of op TV. Passagiers vallen buschauffeurs aan, ouders bedreigen leraren en omstanders hinderen hulpverleners bij hun werk. Verbaal en fysiek gedrag van medeburgers veroorzaakt ergernis en boosheid. In zijn nieuwste boek Wat een hufter! (Boom, 2010) analyseert Bas van Stokkom de trends van maatschappelijke verruwing en verharding op een heldere manier. Zónder te moraliseren! Vooraanstaande Nederlanders gaan in een debat vol voorbeelden met Van Stokkom op zoek naar de achtergronden van de verhuftering van Nederland. 

Dr. Bas van Stokkom is filosoof, socioloog en senioronderzoeker bij het Centrum voor Ethiek van de RU Nijmegen. Hij publiceert onder meer over thema’s op het snijvlak van filosofie, psychologie en sociologie, waaronder Beledigd in Amsterdam. Verbaal geweld tussen politie en burgers en Mondig tegen elke prijs. Het vrije woord als fetisj. 
Prof.dr. Hans Boutellier is bijzonder hoogleraar Veiligheid en burgerschap aan de VU en algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut.  Hij is auteur van De veiligheidsutopie. 
Drs. Beatrijs Ritsema is sociaal psycholoog en schrijver. Ze is bekend van haar columns over hedendaagse etiquette in HP/De tijd en Trouw. Op de website Moderne manieren met Beatrijs Ritsema geeft ze advies over correct gedrag. 
Prof.dr. Paul Schnabel is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en als socioloog verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij schrijft regelmatig columns voor NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad. De Volkskrant bestempeld hem als één van de invloedrijkste personen in Nederland.
Drs. Coen Simon is filosoof en publicist en schrijft opiniestukken voor Trouw. Hij is auteur van o.a. Kijk de mens. Waarom we onszelf zoeken, maar niet vinden en Zo begint iedere ziener. Hij sluit de avond af met een column.
Dr. Marcel Becker, universitair docent Wijsgerige ethiek aan de RU Nijmegen, is de gespreksleider.

BizPress.nl