Columbia Threadneedle Investments – Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund, het allereerste sociale-obligatiefonds van Europa, viert driejarig jubileumHet fonds bewijst eens te meer dat maatschappelijke impact niet ten koste hoeft te gaan van rendement BRUSSEL, 2 juni 2020: Ter gelegenheid van het driejarig jubileum van het Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund (het “Fonds”)...

BizPress.nl