Clarice Gargard en Nani Jansen Reventlow bij bestuur Prins Claus Fonds


Het bestuur van het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling verwelkomt m.i.v. 1 februari 2018 Clarice Gargard en Nani Jansen Reventlow als nieuwe bestuursleden. Hun achtergrond op het gebied van vrijheid van meningsuiting en gelijkheid is voor het Fonds van groot belang.

Clarice M.D. Gargard (1988) is een Amerikaans-Liberiaans-Nederlandse journalist, columnist (NRC) en filmmaker. Zij houdt zich bezig met politieke en sociaal-maatschappelijke thema’s rondom emancipatie en gelijkheid. In 2017 werd zij genomineerd voor de Joke Smit Aanmoedigingsprijs. In 2019 vertegenwoordigt zij Nederland als (AV)VN- Vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Momenteel werkt zij aan een documentaire en boek over haar familiegeschiedenis en de Liberiaanse burgeroorlogen.

“Ik zet me graag in voor een rechtvaardigere en egalitaire samenleving waarin elk individu en elke gemeenschap over de noodzakelijke middelen beschikt om zichzelf –  en de wereld waarin we leven – te onderhouden, met waardering voor alle lagen van hun bestaan. Mijn werk beperkt zich voornamelijk tot media, waardoor ik onderbelichte verhalen en perspectieven over het voetlicht kan brengen. Met deze functie bij het Prins Claus Fonds heb ik andere middelen tot mijn beschikking waarmee ik kunstenaars, activisten, academici en anderen kan ondersteunen bij het realiseren van werk dat op tastbare wijze agendeert, inspireert en innoveert. Wie wil daar niet nou niet aan bijdragen?” – Clarice Gargard, Prins Claus Fonds bestuur 

Nani Jansen Reventlow (1978) is een mensenrechtenadvocaat gespecialiseerd in strategische rechtzaken en vrijheid van meningsuiting. Zij is de oprichter van het Digital Freedom Fund, een organisatie die partners in Europa ondersteunt bij het bevorderen van digitale rechten door middel van strategische rechtzaken. Nani verkreeg het eerste vonnis over vrijheid van meningsuiting van het Afrikaanse Hof voor de Mensen- en Volkerenrechten en van het Oost-Afrikaanse Hof van Justitie. Ze heeft voor haar werk veel gereisd, onder andere naar India, Cambodja en Botswana.

“Het Prins Claus Fonds doet belangrijk werk ter ondersteuning van kunstenaars voor wie vrijheid van meningsuiting niet vanzelfsprekend is. Ik deel de visie van het Fonds dat cultuur een basisbehoefte is en ik ben blij dat ik de kans heb om aan dit werk bij te dragen.” – Nani Jansen Reventlow, Prins Claus Fonds bestuur 

“We zijn erg enthousiast over het toetreden van Nani en Clarice tot het bestuur van het Prins Claus Fonds. Beide hebben niet alleen indrukwekkende carrières, maar ook hart voor het Fonds en het lef om te werken aan het ondersteunen van cultuur in gebieden waar dit onder druk staat.  Een sterk internationaal bestuur dat verschillende leeftijden, expertisegebieden en achtergronden vertegenwoordigt, weerspiegelt waar het Fonds voor staat. Clarice en Nani zullen een waardevolle bijdrage leveren – we zijn blij dat ze allebei “ja” hebben gezegd.” – Henk Pröpper, voorzitter van het bestuur van het Prins Claus Fonds

Wat doet het Prins Claus Fonds?

Het Prins Claus Fonds ondersteunt, verbindt en eert kunstenaars en culturele organisaties in gebieden waar culturele expressie onder druk staat. Het Fonds staat achter de makers en hen  die geloven in de transformatieve kracht van cultuur, die nieuwe ideeën ontwikkelen en nieuwe perspectieven verkennen. Het Prins Claus Fonds ondersteunt voornamelijk initiatieven in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en organiseert ook activiteiten in Nederland.

Wie zijn de leden van het bestuur van het Prins Claus Fonds?

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn is erevoorzitter van het bestuur van het Prins Claus Fonds. Henk Pröpper is voorzitter, Patricia Spyer is vice-voorzitter, Pascal Visée is penningmeester en Eppo van Nispen tot Sevenaer, Alexander Ribbink, Marietje Schaake en Lionel Veer zijn momenteel lid van het bestuur.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Tot zijn taken behoort onder meer het goedkeuren van het jaarplan, het langetermijnplan, het jaarlijkse budget en bestedingen, evenals belangrijke samenwerkingen. De taken en verantwoording van het Bestuur worden beschreven in de statuten van het Prins Claus Fonds (22 juni 2010).

BizPress.nl