CBP: Google kondigt opt-out aan voor verwerking wifi-gegegevens

Google heeft naar aanleiding van handhavend optreden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gemeld vanaf vandaag een opt-out mogelijkheid in te voeren waarmee gebruikers zich kunnen verzetten tegen verwerking van gegevens over hun wifi-routers. Google heeft aangekondigd deze opt-out mogelijkheid wereldwijd in te voeren.

Het CBP deed eerder onderzoek naar de verzameling van wifi-gegevens door Google. De uitkomst van het onderzoek was dat deze verzameling onrechtmatig was omdat Google het publiek hierover niet informeerde en geen opt-out mogelijkheid bood waarmee gebruikers zich kunnen verzetten tegen de verwerking van hun wifi-gegevens. Het CBP eiste daarom eerder dit jaar via een last onder dwangsom dat Google een opt-out mogelijkheid aanbiedt. Ook moest Google het publiek hierover via populaire nieuwssites en landelijke dagbladen informeren. Het CBP zal nog verifiëren of Google hiermee daadwerkelijk aan alle eisen uit de last voldoet.

Google verschaft gebruikers volgens haar aankondiging vanaf vandaag wereldwijd een opt-out mogelijkheid. De gebruiker kan, door het wijzigen van de netwerknaam van zijn wifi-router, ervoor zorgen dat zijn wifi-gegevens uit de database van Google worden verwijderd. Internetgebruikers die gebruik willen maken van deze opt-out, hoeven alleen “nomap” toe te voegen achter de bestaande netwerknaam van hun router. Google heeft vandaag gebruikers hierover geïnformeerd door het plaatsen van advertenties op populaire nieuwssites en in landelijke dagbladen. Het CBP zal nog verifiëren of Google hiermee daadwerkelijk aan alle eisen uit de last onder dwangsom heeft voldaan. Google heeft eerder te kennen gegeven niet tegen de last in beroep te zullen gaan, waarmee deze inmiddels onherroepelijk is geworden.

Het CBP had Google een last onder dwangsom opgelegd na onderzoek waaruit bleek dat het bedrijf van 4 maart 2008 tot 6 mei 2010 met de rondrijdende Street View-auto’s gegevens heeft verzameld over ruim 3,6 miljoen verschillende wifi-routers in Nederland, zowel over beveiligde als onbeveiligde routers. Daarnaast had Google voor elke wifi-router een locatie berekend. Het bedrijf handelde hierdoor in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. MAC-adressen in combinatie met een berekende locatie zijn in deze context persoonsgegevens omdat de gegevens informatie kunnen verschaffen over de houder van de wifi-router.

BizPress.nl