Brancheorganisatie ANKO adviseert om salons te sluiten


Kappersbranche neemt eigen verantwoordelijkheid: advies om salons te sluiten

De ANKO heeft meerdere malen aan de overheid gevraagd om duidelijkheid voor de kappersbranche, maar dit nog steeds niet gekregen. Als branchevereniging heeft de ANKO de gezondheid van ondernemers en hun werknemers, de verantwoordelijkheid naar klanten en het maatschappelijk belang in afweging genomen. Hieruit concludeert de ANKO dat er niet meer gewacht kan worden op nieuwe overheidsrichtlijnen.

Advies:

ANKO adviseert alle ondernemers in de kappersbranche om per morgen – van 17 maart tot en met 6 april 2020 – de salons te sluiten.

Dit advies geldt niet voor haarwerkspecialisten. Zij moeten in staat zijn en blijven om klanten te kunnen helpen, aangezien zij medischa hulpmiddelen leveren.

Compensatie en regelgeving nodig

Daarnaast herhaalt de ANKO haar dringende oproep aan de overheid om te zorgen voor duidelijke regelgeving en compenserende maatregelen voor de kappersbranche. De lobby van de ANKO op dit punt gaat onverminderd door.

 

BizPress.nl