Big Water Hack 2019 – Waterschappen versnellen digitale transformatie


Op 11 en 12 december vond bij het hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden en waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle The Big Water Hack 2019 plaats. Ruim 100 waterschappers, studenten en mensen uit het bedrijfsleven werkten 24 uur non-stop samen aan innovatieve oplossingen. Overkoepelend thema was de digitale transformatie. Door hier stappen in te zetten maken de 21 Nederlandse waterschappen zich klaar voor de toekomst. De winnende groepen presenteerden hun idee ook tijdens het Waterinnovatiefestival in Utrecht op 12 december.

Het was voor het eerst dat The Big Water Hack plaatsvond. De Nederlandse waterschappen organiseerden het event, onder leiding van Het Waterschapshuis, de Unie van Waterschappen en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Het concept komt voort uit de ICT-hackatons, waarbij ontwikkelaars binnen 24 uur gezamenlijk een probleem proberen op te lossen.

Veelzijdige denktank

Beide locaties kregen verschillende vraagstukken. De vijf Leidse teams werd gevraagd naar kansen om virtual en augmented reality in te zetten voor het waterschapswerk.

De vijf Zwolse teams zochten naar manieren om de impact van samenwerking tussen leidingbeheerders en waterkeringbeheerders te vergroten door slim data te delen. Speciaal hiervoor getrainde begeleiders vanuit de waterschappen begeleidden het proces. Doel was om te komen tot innovatieve, creatieve en haalbare oplossingen. Jonas Heffels, programmamanager innovatie en transformatie vanuit Het Waterschapshuis: “De kracht van deze werkwijze is dat deelnemers uit verschillende disciplines onder tijdsdruk met elkaar samenwerken. Door los te komen van traditionele werkwijzen ontstaan er vaak nieuwe én bruikbare ideeën. De winnende ideeën werken wij verder uit tot bruikbare business cases.”

Pratende bril

Het evenement leverde zeer uiteenlopende oplossingen op. De winnende groep in Leiden pitchte bijvoorbeeld een idee voor Data Driven Decisions. Teamlid Nick Goldebeld, tweedejaars student Watermanagement aan de Hogeschool van Rotterdam: “Centraal in ons idee staat een augmented reality bril. Deze bril vergelijkt dat wat je zelf ziet met allerlei informatie uit een grote database. De bril herkent daardoor bijvoorbeeld verschillende schades en geeft aan hoe deze hersteld kunnen worden. Ook eenmaal uitgevoerde herstelwerkzaamheden worden opgeslagen. Het is een zelflerend systeem dat ook gebruikersvriendelijk is voor oudere werknemers. Doordat je tegen de bril kunt praten hoef je niet eens op een scherm te werken.”

Digitale transformatie

Dat de waterschappen de digitale transformatie hoog op de agenda hebben staan heeft alles te maken met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Heffels: “Onder andere de klimaatverandering zorgt voor meer uitdagingen in het waterbeheer. Nieuwe technologieën bieden de waterschappen mogelijkheden om adequater te kunnen reageren op bijvoorbeeld te veel water, te weinig water of verzilting. Dit vraagt natuurlijk ook iets van de mensen binnen de organisatie. We hopen dat deze Big Water Hack het belang van de digitale transformatie verder doet landen.”

 

BizPress.nl