Bestuurders benadrukken belang van internationalisering in het mbo


Evaluatie VET Mobility Charters van Erasmus+ toont nut en noodzaak van buitenlandse leerervaringen

Drie jaar na het uitreiken van de eerste VET Mobility Charters heeft het Nationaal Agentschap Erasmus+ Charterhouders bezocht voor een evaluatie. Uit de gesprekken dit najaar met bestuurders van 23 mbo-instellingen is veel waardevolle input gekomen voor verdere versterking van internationalisering in het mbo. Zo draagt internationale leerervaring op verschillende manieren bij aan de ontplooiing van de student, en hebben internationale ervaringen van studenten en mbo-medewerkers grote invloed op de innovatie van het onderwijs. De publicatie wordt vandaag gepresenteerd aan bestuurders uit het mbo en is te downloaden via www.erasmusplus.nl.

Mbo-instellingen zijn ervan overtuigd dat internationalisering van groot belang is voor het onderwijs in het algemeen en het mbo in het bijzonder. Internationale ervaringen van studenten en mbo-medewerkers hebben grote invloed op de innovatie van het onderwijs en op de cultuur van de organisatie. Mensen nemen ervaringen en kennis mee naar huis, of beter: naar school, waarna curricula vaak aangepast worden op basis van ervaringen uit het buitenland, door samenwerking met het buitenland of door internationale mogelijkheden binnen de school of regio te benutten.

Ontplooiing als persoon en in de beroepsuitoefening wordt met stip het meest genoemd in de gesprekken met bestuurders. Een internationale leerervaring draagt bij aan de ontplooiing van de student. Zo’n ervaring is een goede voorbereiding op het maatschappelijk leven en het functioneren op de arbeidsmarkt. Via internationalisering ervaren studenten wat de globalisering van de samenleving en de arbeidsmarkt betekenen. Ze ontwikkelen vaardigheden om daarmee om te gaan. Een andere belangrijke waarde van internationalisering is dat het de status van de opleiding verhoogt. Dit maakt het voor docenten interessanter om er te werken en voor studenten om er een opleiding te gaan volgen.

Inclusie is een van de lastigste opgaven voor de charterhouders. Hoewel de ambitie is om alle studenten een internationale ervaring mee te geven, is het in de praktijk een uitdaging bepaalde groepen te bereiken. Bijvoorbeeld studenten van mbo niveau 1 en niveau 2, ze beschikken soms niet over de zelfredzaamheid, de middelen en/of de tijd om een buitenlandse reis te maken.

Tot slot ervaren mbo-instellingen dat er steeds meer vraag komt naar internationalisering en naar de wijze waarop dit wordt ingebed in de organisatie. Was vroeger de internationale stage meer een incident, tegenwoordig is het vraagstuk meer en meer hoe internationalisering bij kan dragen aan de kwaliteit van onderwijs. Er wordt strenger gekeken naar de toegevoegde waarde van internationalisering, met meer oog voor beoogde leeropbrengsten en/of bijdrage aan de onderwijskwaliteit.

BizPress.nl