Ben Tiggelaar over nieuwe vormen van participatie en medezeggenschap


Ben Tiggelaar over nieuwe vormen van participatie en medezeggenschap

SBI Formaat, specialist in arbeidsverhoudingen,  volgt de ontwikkelingen in organisaties en medezeggenschap op de voet. We zien al langere tijd veranderingen optreden in de zeggenschap. Meer van onderaf.(bottum-up) Steeds vaker wordt het belang en de meerwaarde gezien van het meedenken, meepraten, meebeslissen door medewerkers en meer eigen verantwoordelijkheid. Er wordt geëxperimenteerd met participatietrajecten en minder regels, protocollen en handboeken.

Ook de medezeggenschap, de OR, is in ontwikkeling. Al een tijdje worstelden OR-en met het suffe imago en lege vacatures. Medezeggenschap leek een beetje doodgebloed. Vanuit verschillende hoeken werden al nieuwe vormen gezocht. Bekende voorbeelden zijn de ABN AMRO met hun participantenpool en Waternet met het drieradenmodel. De veranderingen in de zeggenschap zelf, nieuwe visies van bestuurder, versterken deze ontwikkeling enorm.

Vooral in de zorg en ook de publieke sector wordt naarstig gezocht naar nieuwe vormen van participatie en medezeggenschap. Want iedereen moet meedoen vinden we. Maar hoe doe je dat? Bestuurders, HR-functionarissen, OR-en vinden elkaar in deze zoektocht en/of zijn en gaan met elkaar in gesprek. Met het Event van SBI Formaat over Nieuwe vormen van Participatie en Medezeggenschap bieden we een mooi platform voor dit gesprek met een divers programma in een inspirerende omgeving.

Dit Event zoeken we naar de sleutels in het menselijk gedrag. Wat maakt dat mensen meedoen of niet? Ben Tiggelaar als keynote spreker gaat in op twee prangende vragen: waarom is kritisch meedoen zo belangrijk? En: hoe zorg je dat je niet alleen meepraat, maar ook echt gehoord wordt? Gebaseerd op actuele gedragswetenschappelijke inzichten én tegelijk zeer praktisch.

De rest van het programma presenteren zich) veel succesvolle praktijkvoorbeelden. Werkgevers die vertellen hoe het hen lukt om medewerkers ook echt mee te laten doen. AFAS schafte alle regels af en JP van de Bent gaat voor lokaal. Trainers van SBI Formaat gaan samen met de deelnemers ‘out-of-the-box. In creatieve en disruptieve sessies met Agile, Mindfullnees, Deep Democracy, Judo, en meer word je uit je comfortzone gehaald en naar andere inzichten geholpen.

Event over Nieuwe Vormen van participatie en medezeggenschap “Iedereen doet mee”.

3 december 2019

Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 Doorn

Aanvang 10.00 uur, inloop vanaf 09.30 uur

Meer informatie over het Event en inhoudelijk: Coby Franken 06- 52599016

Inschrijven: https://www.sbiformaat.nl/programma-nieuwe-vormen-participatie-medezeggenschap-2019/

 

BizPress.nl