Belastingadviseurs bezorgd over kwaliteit Belastingdienst

NOB-voorzitter Henk Koller wijst op de traditionele kracht van de Nederlandse fiscus: de mogelijkheid tot overleg. ‘Vergeleken met de meeste andere landen is de inspecteur hier gemakkelijk benaderbaar. Over veel fiscale zaken van ondernemingen wordt na onderling overleg een beslissing genomen. Maar dan moet aan beide kanten wel gelijke fiscaaltechnische kwaliteit beschikbaar zijn. Helaas loopt de aanwezigheid daarvan bij de Belastingdienst steeds verder terug.’

Koller ruimt graag een veelvoorkomend misverstand op. ‘Dat is de gedachte dat ondernemers erbij gebaat zijn als ze niet of maar sporadisch gecontroleerd worden. Natuurlijk moeten er regelmatig controles plaatsvinden, alleen al om mogelijke fraude te achterhalen. Maar belangrijker is dat ondernemingen en hun adviseurs vaste aanspreekpunten binnen de Belastingdienst hebben. Professionals van gelijk niveau, die elkaar begrijpen en respecteren. Dat alles in het belang van de snelheid en effectiviteit van het heffingsproces. De overgrote meerderheid van de ondernemingen wil namelijk zonder problemen aan haar fiscale verplichtingen voldoen en is juist gebaat bij zekerheid over de eigen belastingpositie.’ 

De NOB-voorzitter erkent dat de Belastingdienst forse bezuinigingen moet realiseren. ‘Die zijn opgelegd door de politiek. Maar wij zouden het onjuist vinden als daardoor de kwaliteit verder onder druk komt te staan.’

Henk Koller licht het NOB-standpunt vandaag toe in een interview in Het Financieele Dagblad. 

BizPress.nl