Bedrijfsleven weer optimistisch

AMERSFOORT/ABCOUDE – Ondernemers zijn optimistisch gestemd over de toekomst. Meer dan tweederde van de Nederlandse mkb-bedrijven verwacht over vijf jaar groter te zijn dan nu het geval is. Zij verwachten vooral een stijgende marktvraag en een beter economisch klimaat. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van mkb-portal BusinessCompleet.nl en logistiek dienstverlener DHL Express onder 632 ondernemers uit het mkb. Bijna de helft van de ondernemers geeft aan dat logistieke oplossingen van invloed zijn op de omzetgroei van het bedrijf.

Ondernemer verwacht groei
BusinessCompleet.nl en DHL Express vroegen de ondernemers in juli 2010 waar zij met hun bedrijven denken te staan over vijf jaar. Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers weer optimistisch zijn over de toekomst. Maar liefst 71,2 procent zegt over vijf jaar te zijn gegroeid, terwijl nog geen 3 procent verwacht te moeten inkrimpen. Ruim een op de vijf ondernemers denkt stabiel te blijven. Slechts een klein deel, 2,4 procent, verwacht de zaak te moeten sluiten, de helft daarvan wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de ondernemer.

Stijgende marktvraag
De ondernemers werden ook gevraagd hun verwachting te motiveren. De ondernemers die denken te groeien, wijzen het meest op een stijgende marktvraag en een beter economisch klimaat. Conjunctuurgevoelige sectoren het meest positief
Uitgesplitst naar sectoren blijkt dat het optimisme op dit moment het grootst is in conjunctuurgevoelige sectoren. In de zakelijke dienstverlening verwacht tweederde te groeien. Uit de publieke sector zijn de signalen het minst positief, wellicht door dreigende bezuinigingen bij de overheid. Toch verwacht ook hier de meerderheid te groeien.

Trend naar specialisatie en innovatie

Uit het onderzoek komt een sterke trend naar specialisatie en innovatie naar voren. Op de vraag hoe de ondernemers hun bedrijven in de komende jaren verwachten te ontwikkelen, geeft 34,8 procent aan dit door productspecialisatie te doen. Innovatie komt met 29,4 procent op de tweede plaats, gevolgd door zich richten op nichemarkten (22,7%). Kostenleiderschap komt met 16,9 procent nu op de vierde plaats.

Meer banen in zakelijke dienstverlening
Binnen de sector zakelijke dienstverlening verwacht een op de drie ondernemers over vijf jaar meer werknemers in dienst te hebben.

Invloed logistiek
Ruim de helft van de ondernemers vindt dat logistiek van invloed is op de omzetgroei van het bedrijf. Bij de helft daarvan, een kwart van het totaal, heeft logistiek zelfs een grote invloed op de omzetgroei. Kostenreductie, het vergroten van het afzetgebied en sneller kunnen leveren dan concurrenten worden genoemd als de belangrijkste voordelen van een goed logistiek proces.

Expansie vooral in Nederland
De meeste ondernemers willen bij hun expansie in Nederland blijven en denken niet aan het verplaatsen van activiteiten naar het buitenland. Ruim de helft (54,4%) geeft aan de groei vooral in Nederland te willen realiseren. 15,2% wil vooral expanderen in het buitenland. Voor 27,4 procent hoeft er geen verandering te komen in de huidige mix van binnen- en buitenlandse activiteiten.

DHL – Het logistieke bedrijf voor de hele wereld
DHL biedt klanten expertise in internationale express, lucht – en zeevracht, transport via de weg en het spoor, contractlogistiek en internationale postdiensten. Het wereldwijde netwerk omspant meer dan 220 landen met 310.000 medewerkers. Kwaliteit, service, en kennis van de lokale markt zijn gericht op het voorzien in behoeften in de gehele distributieketen. DHL neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door zich in te zetten voor klimaatbeheer, rampenbestrijding en onderwijs. DHL maakt deel uit van Deutsche Post DHL. De groep boekte in 2009 een omzet van meer dan 46 miljard euro.

BusinessCompleet.nl
Uitgever www.BusinessCompleet.nl is een van de grootste portals voor het MKB en heeft ruim 123.000 abonnees. De portal geeft concrete informatie en adviezen over een breed spectrum aan MKB issues, zoals marketing, management, personeel, juridische zaken en financiën. Speerpunten van Businesscompleet.nl zijn relevante MKB actualiteiten en in het bijzonder onderzoek naar wat de ondernemer vindt en beweegt.

Links:
http://www.businesscompleet.nl

BizPress.nl