Bedrijfsleven blij met tracébesluit A4

Mooren deelt een dik compliment uit aan demissionair minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat. ‘Met de ondertekening van het tracébesluit vandaag toont de minister de broodnodige daadkracht die bij infrastructurele projecten nu juist zo vaak ontbreekt.’ 
De procedure voor de aanleg van de A4 Midden-Delfland is bijna afgerond. Uitsluitend de Raad van State moet nog controleren of de besluitvorming conform de wettelijke afspraken is verlopen en nagaan of eventuele bezwaren gegrond zijn.
‘Ik verwacht verder geen problemen’, zegt Mooren. ‘De A4 maakt onderdeel uit van een veel breder plan, het IODS. Daarin staan kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijke gebied centraal. Met het IODS wordt extra aan natuur gerealiseerd, wordt de sanering van verspreid liggend glas aangepakt en vindt een unieke stedelijke inpassing plaats. Het IODS zet bedreigingen om in kansen en heeft alle ingrediënten in zich om als voorbeeld te dienen voor hoe we in Nederland creatief kunnen zijn met integrale gebiedsontwikkeling in een dichtbevolkte regio.’

De A4 Delft-Schiedam maakt het verkeersnetwerk robuuster, betrouwbaarder en veiliger. Bovendien wordt het sluipverkeer in Lansingerland, Westland, Overschie en Midden-Delfland sterk verminderd. Het belangrijkste pluspunt is dat de A13 wordt ontlast. Op rijksweg A13 staat dagelijks de voor de economie schadelijkste file van Nederland. 

Noot voor de pers
Het bedrijfsleven in Zuid-Holland bestaat uit VNO-NCW West, de Kamers van Koophandel Rotterdam en Den Haag, MKB Zuid-Holland, LTO Noord, Transport en Logistiek Nederland, EVO, Bouwend Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer en alle bedrijvenverenigingen in de regio.

Noot voor de redactie:

BizPress.nl