AVA Novisource keurt alle agendapunten goed


AVA Novisource keurt alle agendapunten goed

                       

                Amsterdam, 5 juni 2019

Woensdag, 5 juni 2019, heeft in Amsterdam de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Novisource N.V. plaatsgevonden. Novisource is verheugd dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met overgrote meerderheid heeft ingestemd met de geagendeerde voorstellen. 

In de vergadering waren 9.691.522 gewone aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetgeen overeenkomt met 82,5 procent van het uitstaande aandelenkapitaal.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde unaniem in met de vaststelling van de jaarrekening van Novisource over 2018. Ook de agendapunten décharge van de Raad van Bestuur, décharge van de Raad van Commissarissen, de machtiging tot uitgifte van aandelen en de accountantsbenoeming werden met algemene stemmen aangenomen. Het voorstel tot uitsluiting van het voorkeursrecht werd aangenomen met een meerderheid van 99,2 procent van de stemmen.

Dividend 0,05 euro per gewoon aandeel B

 

De  Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde in met het voorgestelde dividend.  Novisource N.V. zal een dividend uitkeren van 0,05 euro in contanten per gewoon aandeel. Het aandeel Novisource (ISIN: NL0010696704) zal op vrijdag, 7 juni  2019, ex-dividend noteren, de record date is maandag, 10 juni 2019. Het dividend zal betaalbaar zijn per 19 juni 2019. Op de betaling van het dividend wordt 15% dividendbelasting ingehouden.

Stemresultaten AVA

Agendapunt:                                                                              Aangenomen met:

4.c. Goedkeuring benoeming accountant 2018                         100%

4.d. Vaststelling jaarrekening 2018                                            100%

4.e. Voorstel dividenduitkering                                                   100%

5.   Decharge Raad van Bestuur                                                100%

6.   Decharge Raad van Commissarissen                                  100%

7.   Machtiging tot uitgifte van aandelen                                     100%

8.   Uitsluiting voorkeursrecht                                                      99,2%

9.   Machtiging tot inkoop van aandelen                                     100%

10. Machtiging benoeming accountant                                       100%

Voor meer informatie over dit persbericht:

Frank Lagerveld, CEO

ir@novisource.nl

Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.

 

Over Novisource N.V.

Het merkenportfolio van Novisource (NOVI: AEX) omvat de merken Novisource B.V. en Opdion Services B.V. Dagelijks vertalen projectmanagers, business consultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema’s op het gebied van business en IT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Opdion Services is gespecialiseerd in het verbeteren en verrijken van bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om applicatie integratie (SOA) of business proces management (BPM). Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website https://novisource.nl.

BizPress.nl