Asbestinventarisatie

Het is niet mogelijk om met het blote oog vast te stellen of zich ergens asbest bevindt. Hiervoor is een microscopisch onderzoek nodig binnen een asbestonderzoek. Zelfs wanneer er materiaal wordt aangetroffen waar doorgaans asbest in zit kan er alleen met een elektronenmicroscoop worden aangetoond of dit ook daadwerkelijk het geval is. Uiteraard is het niet altijd nodig een volledig asbestonderzoek uit te laten voeren. Het is ook mogelijk om een risico-analyse te laten maken door een gecertificeerd bedrijf en zo een asbestinventarisatie uit te voeren.
Aan de andere kant is het ook mogelijk slechts een globale inventarisatie te houden om zo eens te kijken naar de situatie. Wanneer een gebouweigenaar een gebouw wil laten slopen is het echter wettelijk verplicht om een volledige asbestinventarisatie uit te laten voeren voor een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf dat beschikt over het SC-540 certificaat. 

De gemeente mag geen sloopvergunning afgeven indien er geen volledige asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de bouwgeschiedenis van het pand en of er in het pand materialen aanwezig zijn die doorgaans asbest bevatten. Een ander onderdeel van de asbestinventarisatie is de risicoanalyse waarmee bekeken kan worden welk gevaar het asbest met zich meebrengt voor de gezondheid. Wanneer er daadwerkelijk asbest gevonden is zullen er grond- en luchtmonsters genomen worden om te beoordelen of de concentraties de wettelijke norm overschrijden en daarmee als gevaarlijk kunnen worden aangemerkt voor de gezondheid van mensen die er vaak in de buurt komen of werken.

BizPress.nl