Asbest internationaal

Niet alleen Nederland heeft wetgeving voor asbest ingevoerd nadat bleek dat asbest schadelijk voor de gezondheid is. Internationaal is er ook wetgeving omtrent asbest. Zo heeft de Belgische regering besloten om een asbestfonds op te richten. Dit fonds stelt de beroeps- en milieuslachtoffers die lijden aan een ziekte die veroorzaakt is door asbest schadeloos. Dit fonds startte op 1 april in 2007. Elk jaar wijst de Belgische regering tien miljoen euro toe aan slachtoffers die lijden aan een van de aandoeningen die veroorzaakt wordt door astma (onder andere asbestose en longkanker. Dit fonds zit geïntegreerd in het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ). 

Ook in Groot-Brittannië worden maatregelen genomen omtrent asbest. Er is een website gestart om informatie te geven over de gevaren van asbest. Deze website richt zich op risicoberoepen, zoals elektriciens en loodgieters die veel te maken krijgen met asbesthoudende gebouwen, en geeft hen tips om veiliger te werken. Deze campagne wordt gevoerd onder de naam ‘’Hidden killer campaign’’. Op de website kunnen mensen onder andere lezen waar asbest gevonden kan worden, waarom het gevaarlijk is, hoe asbest eruit ziet, of iemand risico loopt en hoe er omgegaan dient te worden met asbest tijdens de werkzaamheden. 

Naast landen die apart hun maatregelen bekend maken omtrent asbest is er ook op Europees niveau wetgeving omtrent asbest. Zo heeft de Europese Commissie in 2006 een campagne gestart in de 25 lidstaten. Deze campagne informeert mensen over de gevaren van blootstelling aan asbest. Deze campagne werd georganiseerd samen met het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie bij de Europese Commissie (SLIC). 

Sinds 1 januari 2005 heeft de Europese Unie een algeheel verbod ingevoerd op het produceren, gebruiken en/of op de markt brengen van asbesthoudende producten. Zo probeert de Europese Unie de Europese burgers te beschermen tegen de gevaren van asbest.

BizPress.nl