Armoede daalt volgens Sociaal Cultureel Planbureau

Het aantal mensen dat in Nederland net kan rondkomen, loopt sinds 2014 langzaam terug. In 2014 was 7,6 procent van de Nederlandse bevolking arm volgens de zogenoemde ‘niet-veel-maar-toereikend’-maatstaf van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Naar verwachting daalt dat percentage dit jaar naar 7. Het SCP voorziet dat de daling in 2017 doorzet naar 6,8 procent, mits de door het kabinet toegezegde koopkrachtmaatregelen doorgaan. Met de recessie die eind 2008 inzette, steeg het aantal armen fors. Van ongeveer 870.000 (5,6 procent) in 2008 naar ruim 1,25 miljoen (8 procent) in 2013. Niet-westerse migranten, bijstandontvangers en zelfstandigen hebben het het zwaarst. Waar het landelijk gemiddelde in 2014 op 7,6 procent lag, leeft in deze groepen respectievelijk 44, 19 en 12 procent in armoede. Het aandeel armen onder ouderen ligt op 3 procent. Het ‘niet-veel-maar-toereikend’-criterium van het SCP gaat uit van onvermijdelijke maandelijkse uitgaven voor basale zaken als wonen, kleding en voedsel plus zeer wenselijke uitgaven voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub of een korte vakantie. In 2014 lag die grens voor een alleenstaande op 1063 euro.

Blij
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken is erg blij dat de armoede af neemt. “Het is ontzettend belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom heeft het kabinet bij het regeerakkoord 100 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor het bestrijden van armoede en heeft het er voor gezorgd dat mensen met lage inkomens er via toeslagen en kindgebonden budget op vooruit zijn gegaan.” Het kabinet gaat volgens haar door met de strijd tegen armoede om er voor te zorgen dat alle kinderen mee doen.

Aantreden
Volgens PvdA Tweede Kamerlid Keklik Yücel loopt het aantal huishoudens in armoede sinds het aantreden van het kabinet van VVD en de PvdA gestaag af. “En als we dit beleid doorzetten zijn er in 2017 maar liefst 150.000 mensen uit de armoede gehaald. Maar we zijn er nog lang niet. Daarom heeft Jetta Klijnsma 100 miljoen euro vrijgemaakt om kinderen in armoede te helpen. Hierdoor wordt het voor die 400.000 kinderen ook mogelijk om gewoon mee te kunnen met schoolreisjes, een winterjas aan te schaffen en muziekles te volgen.”

BizPress.nl