Alliander: coördinatie nodig voor uitvoering van Klimaatakkoord


De exponentiële groei van laadpalen, zonneparken, windmolens en warmtepompen zorgden in 2019 voor recordinvesteringen door Alliander. De uitvoeringsfase van de energietransitie is hiermee in een volgende versnelling gekomen en vraagt komende jaren alle aandacht. Naast uitbreidingen en versterkingen van de elektriciteitsnetten heeft Alliander daarbij ook op grotere schaal slimme oplossingen toegepast om de bestaande netten nog beter gaan te benutten. Het netwerkbedrijf boekte hierbij een solide financieel resultaat.

Ingrid Thijssen, CEO van Alliander: “In 2019 werd zichtbaar hoe snel de energietransitie zich ontwikkelt. Door een verzevenvoudiging van de vraag is het op tijd realiseren van nieuwe aansluitingen en voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet niet langer vanzelfsprekend. Op basis van de afspraken in het Klimaatakkoord moet in 2030 in heel Nederland voor 35 terawattuur aan duurzame opwek worden ingepast, moeten anderhalf miljoen woningen van het aardgas zijn en 1,8 miljoen extra laadpunten geplaatst. Dit vraagt op veel plekken om minstens een verdubbeling van de capaciteit van de elektriciteitsnetten. Alleen al in Amsterdam zijn er tot 2030 zes tot acht nieuwe elektriciteitsverdeelstations nodig om de groei en verduurzaming van de stad te faciliteren, terwijl vergunningstrajecten jaren duren, de fysieke ruimte schaars is en het gebrek aan technici Nederland parten speelt. Het vormgeven van de uitvoeringsfase van de energietransitie moet daarom nu de hoogste prioriteit krijgen. Naast het opleiden van meer technici in Nederland en planning wat waar wanneer aan de energie-infrastructuur moet gebeuren, is coördinatie nodig.”

Veiligheid en leveringsbetrouwbaarheid

In 2019 werden door Alliander 38% meer kabels gelegd, 48% meer zonnepanelen en 39% meer laadpalen aangesloten en kwamen er bijna 1 miljoen slimme meters bij. Bij deze fors toegenomen werkzaamheden heeft veilig werken altijd voorop gestaan voor onze medewerkers, aannemers en klanten. Het aantal bedrijfsongelukken met verzuim toonde een lichte stijging ten opzichte van 2018. Er waren geen ernstige incidenten. De leveringsbetrouwbaarheid van de energienetten was in lijn met andere jaren onverminderd hoog met 99,997%.

Omzet, resultaat en investeringen

In 2019 kwamen de investeringen van Alliander uit op een record van in totaal € 834 miljoen euro, tegenover €731 miljoen in 2018. Dit komt grotendeels door de sterk gestegen investeringen in de elektriciteitsnetten. De omzet van Alliander kwam in 2019 uit op € 1.930 miljoen (2018: € 1.920 miljoen). Het netto resultaat kwam uit op € 253 miljoen (2018: € 334 miljoen). De kosten voor onderhoud en storingen kwamen uit op € 289 miljoen (2018: € 283 miljoen).

Werkgelegenheid

De toenemende vraag naar aansluitingen zorgt voor veel werkgelegenheid. Het netwerkbedrijf verwelkomde in 2019 262 gespecialiseerde technici en heeft in 2020 opnieuw circa 400 vacatures voor technici. Hierbij wordt naast reguliere opleidingen ook ingezet op schoolverlaters, statushouders en omscholing. Daarnaast is er fors meer werk voor aannemers. In 2019 zijn ook enkele vernieuwende lange-termijn-contracten gesloten met aannemers die hen in staat stellen om te investeren in het aannemen en opleiden van nieuwe technici.

Huidige net slimmer benutten

Naast uitbreiden zet Alliander ook in op slimme oplossingen om het bestaande elektriciteitsnet beter te benutten en werk en kosten te besparen. In 2019 is geëxperimenteerd met het inzetten van de reservecapaciteit van het elektriciteitsnet en het op afstand afschakelen van zonneparken om overbelasting te voorkomen. Ook zijn enkele unieke waterstofpilots in voorbereiding. Waterstof is mogelijk een goed alternatief in de bestaande aardgasnetten. Daarnaast kan overtollige duurzaam opgewekte elektriciteit worden omgezet in waterstof, waardoor het elektriciteitsnet wordt ontlast.

BizPress.nl