Algemene Rekenkamer wijst Kamer op keerzijde voorstel EC

De brief is te vinden op www.rekenkamer.nl. 

BizPress.nl