Akkerbouwers spelen zelf de hoofdrol in opvallende campagne


Lancering campagne ‘Mijn akker, jouw voedingsbodem’

Dit keer geen reclame voor shampoo, telefoonabonnementen of snacks langs de snelweg, maar metershoge billboards met daarop trotse akkerbouwers met hun handen vol tarwe of aardappelen. De Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert vandaag hun campagne ‘Mijn akker, jouw voedingsbodem’ waarmee ze mensen laten zien wat het werk van akkerbouwers betekent voor het eten op je bord. Vandaag zijn 30 billboards op high-traffic locaties langs de A4 en A9 in de Haarlemmermeer en A6 in Flevoland onthuld en zichtbaar voor alle voorbijgangers.

Eigen ‘akkertising’ langs de snelweg

”Het doel van deze campagne is om mensen uit de stad te verbinden met wat er gebeurt op de akkers van Nederland” zegt Dirk de Lugt, voorzitter van de Brancheorganisatie Akkerbouw, tijdens de onthulling van het eerste billboard op het akkerbouwbedrijf van Willeke Verhoef in de Haarlemmermeer. Willeke: “Veel mensen weten niet waar hun eten precies vandaan komt of wat er voor nodig is om hun eten te produceren. De akkerbouwer aan de andere kant, voelt weinig waardering voor zijn werk en staat te weinig in contact met de mensen die hun producten uiteindelijk opeten. Met de campagne ‘Mijn akker, jouw voedingsbodem’ – die loopt van 27 juni t/m 11 juli – willen we een eerste stap zetten naar meer zichtbaarheid van en begrip voor de sector.” Het zijn dan ook de akkerbouwers zelf die trots op de 30 billboards staan, in de Haarlemmermeer en in Flevoland zijn ze te vinden langs de A9, A4, A5 en A6. “We hebben dat zelf omgedoopt tot ‘akkertising’” zegt de Lugt met een glimlach. De akkerbouwers spelen zelf de hoofdrol in de campagnevideo die via social media verspreidt wordt. “Ik was eerst huiverig om mee te doen, ik treed niet zo graag op de voorgrond, vertelt akkerbouwer Willeke Verhoef maar ik vind het echt belangrijk dat we als akkerbouwers open zijn en laten zien wat we aan het doen zijn”.

Alle verhalen van de deelnemende akkerbouwers én de locaties van alle billboards zijn te vinden via jouwvoedingsbodem.nl of via Facebook, Twitter en Instagram.

Duurzame ambities 2030 én behalen klimaatdoelstelling

Naast de lancering worden in een vandaag vrijgegeven rapport ook de duurzame ambities van de akkerbouwsector voor 2030 gedeeld. “We lopen tegen grenzen aan met onze sector en een transitie is nodig” aldus de Lugt. De ambities gaan voornamelijk over het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, beter bodembeheer en het ontwikkelen van verdienmodellen voor akkerbouwers die werken aan biodiversiteit. “Dit zijn allemaal maatschappelijke vraagstukken waar we als akkerbouwers hard aan werken” aldus Jaap van Wenum, voorzitter akkerbouw van LTO Nederland. Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, onderstreept het belang van actief bezig zijn als sector. “Met betere bodemgesteldheid en meer weerbare gewassen is schade door plantenziekten te beperken.”

BizPress.nl