Aantal misdrijven en verdachten in Nederland opnieuw afgenomen

In ruim acht jaar tijd is het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland met een kwart (26 procent) afgenomen, van 1,3 miljoen tot ongeveer 960.000. De daling geldt voor alle soorten misdrijven, maar is het grootst bij vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag presenteerde. De geregistreerde criminaliteit vertoont al jaren een dalende trend. Niet alleen het aantal misdrijven nam af, ook het aantal geregistreerde verdachten daalde, van 497.000 in 2007 naar bijna 284.000 in 2015. Die daling zien we volgens het statistiekbureau ook terug in het aantal zaken die werden behandeld door het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbanken. Zo handelde het OM vorig jaar 205.000 zaken af, een kwart minder dan in 2007.

BizPress.nl