Aandacht voor autisme & suïcidaliteit op Wereld Suïcide Preventie Dag


PERSBERICHT

Donderdag 5 september 2019

Op Wereld Suïcide Preventie Dag 2019 – dinsdag 10 september – wordt de eerste Nederlandse Factsheet Autisme & Suïcidaliteit gelanceerd. Dit is een gezamenlijk initiatief van 113 Zelfmoordpreventie en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

De Factsheet Autisme & Suïcidaliteit moet zorgen voor meer kennis en bewustwording bij betrokkenen zoals mensen met autisme, naasten, huisartsen, psychologen, psychiaters en begeleiders. Doel is betere preventie doordat de signalen van zelfmoordgedachten bij mensen met autisme beter worden herkend.

Mensen met autisme hebben vaker zelfmoordgedachten en een grotere kans door zelfmoord te overlijden dan mensen zonder autisme. Volgens een grootschalige Zweedse studie uit 2016 is de kans om te overlijden door zelfdoding voor volwassenen met autisme zelfs ruim 7 keer groter dan voor andere volwassenen. Mensen met autisme en een gemiddelde tot hoge intelligentie hebben een verhoogd suïciderisico in vergelijking tot mensen met autisme en een verstandelijke beperking

In de factsheet zetten de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en 113 Zelfmoordpreventie de belangrijkste recente wetenschappelijke inzichten op een rij. Ook staat er in wat je kan doen als je – als naaste of als professional – te maken krijgt met een persoon met autisme die aan zelfmoord denkt. Voor mensen met autisme en suïcidale gedachten bevat de factsheet concrete tips.

Risicofactoren

Veel bekende algemene risicofactoren zijn bij mensen met autisme relatief vaak aanwezig, zoals sociaal isolement, depressies, seksuele- en genderdiversiteit, problemen in de sociale communicatie en de sociale interactie, drempels ervaren in de (toegang tot) zorg, gepest zijn, het gevoel niet in deze wereld thuis te horen en zich een last voelen voor anderen. Of er daarnaast ook specifieke autisme-gerelateerde risicofactoren zijn, wordt op dit moment nog onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat het camoufleren van autisme-kenmerken een rol speelt, vooral bij vrouwen.

Het is pas sinds kort dat het verhoogde risico op zelfmoord(gedachten) bij mensen met autisme wordt onderkend. Aandacht is er recentelijk wel – onder meer in het Regeerakkoord en de Landelijke agenda suïcidepreventie – voor het grote belang van suïcidepreventie bij lesbische, homo- en biseksuele mensen. Een relatief groot aantal mensen met autisme behoort ook tot de lhbti-gemeenschap.

Download de factsheet op www.113.nl/autisme. De factsheet is ook toegevoegd als bijlage bij dit persbericht.

 

BizPress.nl