50 jaar interieurarchitectuur in Nederland; speciale uitgave door bni


In 1968, vijftig jaar geleden, is de beroepsvereniging Nederlandse interieurarchitecten (bni) opgericht. Genoeg reden voor de bni om het archief in te duiken dat is ondergebracht in Het Nieuwe Instituut en een speciale uitgave te wijden aan de interieurarchitectuur uit deze periode. Belangrijke conclusie: het is een vak dat blijvend in ontwikkeling en beweging is. 

In de uitgave wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van interieurarchitectuur in Nederland van de jaren ’60 tot aan nu en de rol van de beroepsvereniging daarin. Interieurarchitectuur is in vergelijking met de andere architectuurdisciplines een relatief jong vak. De volwassenwording en professionalisering van het vakgebied, samen met de positiebepaling van de interieurarchitect in het werkveld van architecten en ontwerpers, is de rode draad in deze jonge geschiedenis. 

Een vak voortdurend in ontwikkeling
Het vak blijft zich voortdurend ontwikkelen om aan de snel veranderende en hoge eisen van onze directe leefomgeving te kunnen voldoen. Gaandeweg hebben veel interieurarchitecten zich dan ook gespecialiseerd in bijvoorbeeld ontwerpen voor zorginstellingen, horeca of kantoren. 

Naast de geschiedenis, worden ook verschillende projecten beschreven en is de uitgave rijk geïllustreerd met fotomateriaal van leden en oud-leden.

Het onderzoek is verricht door Ilja Meijer, die ook de meeste teksten heeft geschreven, en de redactie was in handen van Bureau Bax. De uitgave is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Creatieve industrie.

Exemplaren zijn voor € 12,50 te bestellen bij de bni, voor meer informatie: secretariaat@bni.nl

Meer informatie: http://bni.nl/

Bijschriften afbeeldingen

Afbeelding 1: Cover van de bni special 50 jaar interieurarchitectuur – 50 jaar bni
Abeelding 2: Omslag magazine bni Intern #1 (1985) met op de cover project Cinetol in Amsterdam, een project door Bolhuis en Lambeck
Afbeelding 3: Desiree van Dijk, ‘Interieur op een helling’ als onderdeel van de door Els Salomons ontworpen BNI-stand op de 2de Interieur RAI in Amsterdam, 1986, archief BNI/Het Nieuwe Instituut

BizPress.nl