3M Opent uniek expertisecentrum in Zwijndrecht


Miljoeneninvestering helpt bedrijven bij opleiding medewerkers en innovatie

Vandaag opent 3M in Zwijndrecht (België) een Customer Technical Center (CTC). Voor dit multifunctionele expertisecentrum is een investering van ruim 4 miljoen euro gedaan. Bedrijven en organisaties kunnen er training volgen en samen met de experts van 3M oplossingen vinden voor zaken die zij in hun dagelijkse werkprocessen tegenkomen.

Dat kan lopen van persoonlijke veiligheid en valbescherming, tot autoschadeherstel en car wrapping, naar alles wat te maken heeft met verbinden en afwerken, schuren en polijsten van materialen. De veelheid van toepassingsgebieden, waarvoor meer dan 50 verschillende trainingen worden gegeven plus het feit dat er ook daadwerkelijk aan ‘application development’ wordt gedaan, maakt dit centrum enig in zijn soort. Naast trainingen volgen, kan met technische experts van 3M worden gewerkt aan product- en procesinnovatie.

Het trainingsaspect speelt in deze tijd van ‘life long learning’ een voorname rol, ook gezien het chronische gebrek aan vaklieden. In dat opzicht wordt dit initiatief van 3M dan ook van harte ondersteund vanuit de Vlaamse overheid: “Het is zo belangrijk dat mensen én bedrijven proactief nadenken over welke competenties ze morgen zullen nodig hebben. Zoals ik het zie, stopt onze leerplicht niet op 18 jaar, maar loopt ze tot het einde van onze loopbaan, op 67 jaar. 3M beseft dit ten volle en neemt zelf verantwoordelijkheid om werknemers en klanten op te leiden in dit innovatieve expertisecentrum, dat kan ik alleen maar toejuichen,” aldus minister Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, vandaag bij de opening. Marina Fernhout, directeur van 3M Benelux, sluit zich hier volledig bij aan: “Wij ondersteunen al jaren het STEM-onderwijs in de regio. Via het nieuwe CTC kunnen we ook praktisch laten zien wat 3M als innovatief bedrijf te bieden heeft om onze klanten succesvoller te maken”.

Gedurende het afgelopen jaar werd het CTC gebouwd op het terrein van 3M aan de Canadastraat in Zwijndrecht. Begin 2018 werd proefgedraaid met de eerste trainingen. Het centrum wordt ook gebruikt voor training van het eigen personeel uit de naastgelegen fabrieken. Intussen zijn er meer dan 100 trainingen gepland en gegeven, waarmee enkele honderden mensen werden gecertificeerd. In het centrum is een tiental personen tewerkgesteld.

Over 3M

Bij 3M passen wij wetenschap op interdisciplinaire wijze toe om elke dag weer levens te verbeteren. 3M heeft een omzet van $ 30 miljard en heeft 90.000 mensen in dienst die in contact staan met klanten over de hele wereld. Meer informatie over de creatieve oplossingen van 3M voor de problemen van de wereld vindt u op 3M.nl of 3M.be

  

BizPress.nl