2000e KinderzwerfboekStation geopend door Staatssecretaris van Ark


Delft, 11 januari 2018. Wat een feest! Staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag het 2000e KinderzwerfboekStation geopend op Basisschool De Ark. Meer dan 120 blije en enthousiaste kinderen waren erbij. Tamara van Ark heeft voorgelezen uit haar favoriete kinderboek Pluk van de Petteflet. Ze gaf daarna het boek mee aan één van de kinderen en laat zo het boek zwerven. “Kinderzwerfboek zorgt ervoor dat er geen drempel is om te lezen.

Tamara van Ark vindt Kinderzwerfboek een heel goed initiatief. “De drempel om te lezen wordt steeds lager. Het is fijn als kinderen op iedere hoek van de straat een boek kunnen halen en daarna weer kunnen doorgeven aan andere kinderen.” Ze heeft als kind heel veel gelezen. Zelf kunnen lezen is fijn. “Maar het is ook erg fijn als er voorgelezen wordt.”

Er zijn in Nederland veel kinderen die weinig tot geen boeken in huis hebben omdat de ouders deze simpelweg niet kunnen betalen. Sinds 2010 zet Kinderzwerfboek zich in om kinderboeken beschikbaar te maken voor álle kinderen in Nederland. Samen met vele kinderen, ouders, scholen en maatschappelijke organisaties worden kinderboeken uit zwerven gestuurd en KinderzwerfboekStations opgericht.

Over Kinderzwerfboek

Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en stimuleert kinderen in Nederland om leuke boeken te lezen. Het initiatief richt zich in het bijzonder op wijken waar kinderen thuis weinig tot geen boeken hebben. Lezen vergroot het taalkundig inzicht van kinderen, daarmee verbetert hun toekomstperspectief en wordt de kans dat ze in armoede terecht komen kleiner. Nog steeds verlaat in Nederland 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Vaak gaat dit om kinderen die in armoede opgroeien.

Kinderzwerfboeken zijn boeken met een zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in ziekenhuizen, winkels, treinen of in een KinderzwerfboekStation. Een KinderzwerfboekStation is een plek waar kinderen gratis een boek mogen uitzoeken en meenemen naar huis. Na het lezen wordt het boekje doorgegeven aan een ander kind.

Fotocredits: Jaqueline Houtgraaf

BizPress.nl