1 miljard vanuit Europa voor Nederlandse bedrijven

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken is tevreden over de rol van Nederland binnen dit kaderprogramma: ‘KP7 prikkelt ons om over de landgrenzen heen te kijken en samen te werken waar mogelijk. Het is aangetoond dat het kaderprogramma leidt tot duurzame netwerkvorming, binnen Nederland en Europa. Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven behoren hierdoor tot de top in Europa.’

Enkele feiten
In totaal lopen er nu een kleine 10.000 projecten binnen KP7. Bij 20% hiervan is een Nederlandse partij betrokken. Het geld komt terecht bij het mkb, grote bedrijven, universiteiten, medische centra en onderzoeksinstellingen. Nederland is onder meer sterk in de thema’s:
– Health: 168 miljoen euro naar Nederland, plek 4 achter het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, Nederland neemt deel aan 50% van alle projecten;
– Food: 71 miljoen euro, plek 2 achter het Verenigd Koninkrijk, Nederland neemt deel aan 65% van alle projecten;
– en Environment (milieuonderzoek): 64 miljoen, plek 3 achter Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, Nederland neemt deel aan 56% van alle projecten.

Nederlandse organisaties werken het meest samen met partijen uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Meer informatie is te vinden op www.agentschapnl.nl/egl.

Zevende Kaderprogramma (KP7)
Met het Europese Kaderprogramma (KP7), dat loopt van 2007 tot 2013, wil de Europese Commissie de wetenschappelijke en technologische basis van de EU verbeteren en de Europese concurrentiekracht verbeteren. Deelname aan KP7 is belangrijk voor Nederland. Het zorgt voor stimulatie van innovatie, brengt Nederlandse organisaties in contact met kennis en buitenlandse partners en draagt zo bij aan de versterking van de positie van Nederland binnen de Europese economie.

EG-Liaison is het expertisecentrum voor KP7 in Nederland. Het is ondergebracht bij Agentschap NL.

Links:

BizPress.nl